Film | 4:43 min. | 4.95 user rating | 38240 views |

★http://www.thirrjaislame.com http://www.facebook.com/ThirrjaIslameofficial Lejohet shpërndarja e videos edhe nëpër akounte tjera por me kusht që MOS ti ndryshohet asgjë videos!

 1. Allahu Akbar :
 2. 2 weeks ago
  Allahu Qoft I Knaqur Me Ju AMIN

Videos related to 'Kërkoj falje nga Allahu! ILAHI ME TITRA SHQIP!'


Friday 18 April 2014 13:27:44
Publisher information
Author:
Location: DE

Playlists by Thirrja Islame

01. Mrekullia më e madhe (pjesa 1) - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 34:34 min. | 5.00 user rating | 431 views | 2014-04-09 10:26:37 published 1 week ago

02. Mrekullia më e madhe (pjesa 2) - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 38:19 min. | 5.00 user rating | 312 views | 2014-04-09 10:23:38 published 1 week ago

03.Shkaqet që i penguan jo muslimanët ta pranojn Kur'anin - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 34:7 min. | 5.00 user rating | 355 views | 2014-04-09 10:23:26 published 1 week ago

04. Definicioni i Kur'anit - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 34:22 min. | 5.00 user rating | 275 views | 2014-04-09 10:23:09 published 1 week ago

05. Cilësit e Kur'anit - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 36:49 min. | 5.00 user rating | 304 views | 2014-04-09 10:22:38 published 1 week ago

06. Dobit e studimit të lëmis shkencat e Kur'anit - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 37:28 min. | 5.00 user rating | 235 views | 2014-04-09 10:21:56 published 1 week ago

07. Kundërpërgjigje ndaj dyshimeve rreth poligamis - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 38:13 min. | 5.00 user rating | 254 views | 2014-04-09 10:21:56 published 1 week ago

08. Çka thotë islami për barazain gjinore - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 42:10 min. | 0.00 user rating | 325 views | 2014-04-13 11:38:19 published 5 days ago


01. Është pyetur Imami - Është pyetur imam Ahmedi Allahu e mëshiroftë

Film | 0:40 min. | 5.00 user rating | 1396 views | 2014-03-19 21:25:47 published 4 weeks ago

02. Është pyetur Imami - Është pyetur Imam Ed-Daraniu Allahu e mëshiroftë

Film | 0:43 min. | 5.00 user rating | 972 views | 2014-03-26 01:00:35 published 3 weeks ago

03. Është pyetur Imami - Është pyetur i biri i Omerit, Allahu qoftë i kënaqur me te

Film | 0:39 min. | 5.00 user rating | 860 views | 2014-04-09 11:38:05 published 1 week ago


Kur dorëzohet logjika (mendja)!! - INTERESANTE

Film | 2:28 min. | 4.96 user rating | 4303 views | 2014-02-01 00:00:57 published 3 months ago

Përgjigju këtyre pyetje, para se ta festosh mevludin!

Film | 2:47 min. | 5.00 user rating | 927 views | 2014-02-01 00:01:44 published 3 months ago

Sapo filloj përmbytja! - A dëshiron të shpëtosh?!!

Film | 2:46 min. | 5.00 user rating | 333 views | 2014-02-01 00:01:44 published 3 months ago

Si ta arrij shkallën e Ihsanit (Bamirësisë)?!! Mos e le pa e shikuar, o ti që e përdorë internetin!

Film | 2:7 min. | 5.00 user rating | 664 views | 2014-02-01 00:01:44 published 3 months ago

Cila është feja më EKSTREME..?!

Film | 1:48 min. | 5.00 user rating | 697 views | 2014-02-01 00:01:44 published 3 months ago

Gjithçka që është e vlefshme, është e mbuluar! Atëherë përse ti motër ke hequr mbulesën?!!

Film | 2:49 min. | 4.91 user rating | 2747 views | 2014-02-01 00:01:44 published 3 months ago

Çudi! E vërteta që të shpie në zjarr, gënjeshtra që të shpie në xhennet!!

Film | 2:52 min. | 5.00 user rating | 1243 views | 2014-02-01 00:02:23 published 3 months ago

Nëse kërkon, kërkoje firdeusin!

Film | 1:25 min. | 5.00 user rating | 780 views | 2014-02-01 00:02:23 published 3 months ago

E gjithë kjo në celularin tim dhe unë nuk e di!

Film | 3:25 min. | 5.00 user rating | 1600 views | 2014-02-01 00:02:23 published 3 months ago

Duaja shkak për largimin e SIHRIT!! - Shiko se deri ku kanë shkuar magjistarët me krimet e tyre!

Film | 2:46 min. | 5.00 user rating | 3235 views | 2014-02-01 00:02:41 published 3 months ago

Nuk do të arrish xhenetin, vetëm nëpërmjet këtyre katër..!!

Film | 1:10 min. | 5.00 user rating | 555 views | 2014-02-01 00:02:56 published 3 months ago

Realiteti i kësaj bote, sipas ajetit 64 të kaptinës Ankebut!!

Film | 3:6 min. | 5.00 user rating | 559 views | 2014-02-01 00:02:56 published 3 months ago

Patjetër se do të vjen!!

Film | 2:44 min. | 5.00 user rating | 765 views | 2014-02-02 15:42:40 published 2 months ago

Kush është më i varfëri?!!

Film | 2:52 min. | 5.00 user rating | 570 views | 2014-02-02 15:42:40 published 2 months ago

I varfer por jep 10 milion rijal sadaka!

Film | 2:32 min. | 5.00 user rating | 1267 views | 2014-03-11 21:46:19 published 1 month ago

Mësoje përse gjendet ikona që tregon se bateria celularit duhet të rimbushet!

Film | 2:29 min. | 5.00 user rating | 1198 views | 2014-03-11 21:46:19 published 1 month ago


01.Hyrje: Vlera e Rëfimeve Islame - Irfan Jahiu

Film | 7:6 min. | 5.00 user rating | 103 views | 2013-11-15 14:35:40 published 5 months ago

02. Tregimi i Mikdad ibn Esuedit - Irfan Jahiu

Film | 27:22 min. | 5.00 user rating | 185 views | 2013-10-16 10:55:14 published 6 months ago

03. Askush nuk ka mysafir më të mirë se sa unë - Irfan Jahiu

Film | 19:24 min. | 5.00 user rating | 197 views | 2013-10-17 12:28:38 published 6 months ago

04. Aishe, pse merr fryimë kaq shpejtë - Irfan Jahiu

Film | 17:35 min. | 5.00 user rating | 331 views | 2013-10-17 22:40:50 published 6 months ago

05. Xhelozoj nëna e juaj, xhelozoj nëna e juaj! - Irfan Jahiu

Film | 14:25 min. | 5.00 user rating | 218 views | 2013-10-18 06:08:43 published 6 months ago

06. Mos më turpëro para të Dërguarit a.s dhe shokëve të tij! - Irfan Jahiu

Film | 19:7 min. | 0.00 user rating | 107 views | 2013-10-18 23:04:26 published 6 months ago

07. Brengat dhe borgji i Xhabir ibën Abdullahut - Irfan Jahiu

Film | 10:9 min. | 0.00 user rating | 104 views | 2013-10-20 06:50:18 published 6 months ago

08. Për ju nuk ka ujë, është shum larg - Irfan Jahiu

Film | 15:29 min. | 5.00 user rating | 118 views | 2013-10-20 06:50:23 published 6 months ago

09. Allahu të ruajt ashtu si e ruan ti të Derguarin e Allahut - Irfan Jahiu

Film | 31:41 min. | 5.00 user rating | 100 views | 2013-10-20 20:43:08 published 6 months ago

10. Sa je i sinqertë në atë që e pretendon! - Irfan Jahiu

Film | 11:45 min. | 5.00 user rating | 153 views | 2013-10-20 20:43:08 published 6 months ago

11. Mysafirët e Ebu Bekrit - Irfan Jahiu

Film | 7:46 min. | 0.00 user rating | 110 views | 2013-10-20 23:26:45 published 6 months ago

12. Varfëria e Ebu Hurejrës - Irfan Jahiu

Film | 30:55 min. | 0.00 user rating | 130 views | 2013-11-13 13:57:18 published 5 months ago

13. Ummu Selejm, nxito a ke diçka në shtëpi! - Irfan Jahiu

Film | 25:3 min. | 0.00 user rating | 112 views | 2013-11-14 15:06:16 published 5 months ago

14. Kjo grua, Ummu Seleme, shembëlltyrë në durim - Irfan Jahiu

Film | 21:42 min. | 5.00 user rating | 226 views | 2013-12-26 10:15:10 published 4 months ago

15. Kab ibën Eshref, ky armik i Allahut! - Irfan Jahiu

Film | 9:26 min. | 5.00 user rating | 208 views | 2013-11-20 20:05:08 published 5 months ago

16. Vrasja e çifutit Ebu Rafia armikut të Allahut - Irfan Jahiu

Film | 16:44 min. | 5.00 user rating | 214 views | 2013-12-26 11:47:22 published 4 months ago

17. Burri im është i freskët si era e natës - Irfan Jahiu

Film | 27:53 min. | 5.00 user rating | 667 views | 2013-12-26 11:51:07 published 4 months ago

18. Xhelozia e Zubejr ibn Avamit - Irfan Jahiu

Film | 12:33 min. | 0.00 user rating | 161 views | 2013-12-26 11:52:21 published 4 months ago

19. Pasha Allahun ajo është e imja - Irfan Jahiu

Film | 19:2 min. | 5.00 user rating | 432 views | 2013-12-26 11:52:29 published 4 months ago

20. Ti ia shkatërove atij dynjanë, kurse ai ty ahiretin - Irfan Jahiu

Film | 21:7 min. | 5.00 user rating | 444 views | 2013-12-26 11:52:39 published 4 months ago

21. Aisha zotohet që të mos i flet Abdullah ibën Zubejrit - Irfan Jahiu

Film | 12:23 min. | 1.00 user rating | 562 views | 2013-12-26 11:53:00 published 4 months ago

22. Pse nuk u martove me të virgjër, të lozësh dhe të loz ajo me ty - Irfan Jahiu

Film | 28:55 min. | 5.00 user rating | 1024 views | 2013-12-26 11:52:55 published 4 months ago

23. E nxorri babain e tij nga varri - Irfan Jahiu

Film | 14:6 min. | 5.00 user rating | 517 views | 2013-12-26 11:57:33 published 4 months ago

24. Omeri radiAllahu anhu, krenaria e islamit - Irfan Jahiu

Film | 15:35 min. | 3.00 user rating | 374 views | 2013-12-26 11:57:47 published 4 months ago

25. Islami i Amru ibën Abesete - Irfan Jahiu

Film | 14:29 min. | 0.00 user rating | 197 views | 2013-12-26 12:00:37 published 4 months ago


01. Kuptimi i termit akide dhe emrat e saj - Irfan Jahiu

Film | 40:48 min. | 5.00 user rating | 293 views | 2013-10-13 08:56:48 published 6 months ago

02. Kuptimi i termit

Film | 31:15 min. | 5.00 user rating | 174 views | 2013-10-29 21:32:49 published 6 months ago

03. Kuptimi i termit ''Xhemat'' - Irfan Jahiu

Film | 45:20 min. | 5.00 user rating | 156 views | 2013-11-11 12:48:44 published 5 months ago

04. Emrat dhe epitetet e Ehlu Sunetit - Irfan Jahiu

Film | 37:40 min. | 0.00 user rating | 106 views | 2013-11-13 14:45:54 published 5 months ago

05.Veçoritë e besimit të Ehli Sunetit (pjesa e parë) - Irfan Jahiu

Film | 35:9 min. | 0.00 user rating | 137 views | 2013-11-20 20:04:35 published 5 months ago

06.Veçoritë e besimit të Ehli Sunetit (pjesa e dytë) - Irfan Jahiu

Film | 43:49 min. | 0.00 user rating | 198 views | 2013-11-20 21:49:22 published 5 months ago

07.Veçoritë e ithtarëve të Ehlu Sunnetit (pjesa e parë) - Irfan Jahiu

Film | 40:50 min. | 5.00 user rating | 197 views | 2013-12-26 12:32:08 published 4 months ago

08.Veçoritë e ithtarëve të Ehli Sunnetit (pjesa e dytë) - Irfan Jahiu

Film | 48:0 min. | 0.00 user rating | 178 views | 2014-01-01 15:03:56 published 4 months ago

09. Veçoritë e ithtarëve të Ehli Sunnetit (pjesa e tretë) - Irfan Jahiu

Film | 49:19 min. | 0.00 user rating | 183 views | 2014-01-10 14:12:12 published 3 months ago

10. Veçoritë e ithtarëve të Ehli Sunnetit (pjesa e katërt) - Irfan Jahiu

Film | 39:32 min. | 5.00 user rating | 223 views | 2014-01-15 11:26:48 published 3 months ago


01. Lloji i diturisë që është obligim për ta ditur - Sadullah Bajrami

Film | 61:20 min. | 4.67 user rating | 1476 views | 2013-10-03 18:04:01 published 6 months ago

02. Besimi në gajb (në të fshehtën) - Sadullah Bajrami

Film | 60:6 min. | 4.33 user rating | 590 views | 2013-10-01 22:20:08 published 7 months ago

03. Besimi në egzistimin e Allahut - Sadullah Bajrami

Film | 48:55 min. | 5.00 user rating | 423 views | 2013-10-03 18:02:44 published 6 months ago

04. Besimi në njëshmërin e Allahut në krijim - Sadullah Bajrami

Film | 57:0 min. | 5.00 user rating | 416 views | 2013-10-03 18:02:44 published 6 months ago

05. Njëshmëria e Allahut në adhurim - Sadullah Bajrami

Film | 61:57 min. | 0.00 user rating | 249 views | 2013-10-09 15:40:25 published 6 months ago

06. Njëshmëria e Allahut në emrat e bukur dhe cilësit e larta - Sadullah Bajrami

Film | 61:10 min. | 5.00 user rating | 386 views | 2013-10-13 08:52:51 published 6 months ago

07. Rregulla mbi emrat e bukur të Allahut (pjesa-1) - Sadullah Bajrami

Film | 58:45 min. | 5.00 user rating | 291 views | 2013-10-24 23:02:24 published 6 months ago

08. Rregulla mbi emrat e bukur të Allahut (pjesa-2) - Sadullah Bajrami

Film | 59:59 min. | 0.00 user rating | 197 views | 2013-10-24 23:02:24 published 6 months ago

09. Rregulla mbi emrat e bukur të Allahut (pjesa-3) - Sadullah Bajrami

Film | 60:9 min. | 5.00 user rating | 226 views | 2013-12-06 05:32:48 published 4 months ago

10. Rregullat mbi emrat e bukur të Allahut (pjesa-4) - Sadullah Bajrami

Film | 57:37 min. | 5.00 user rating | 219 views | 2013-12-12 10:04:22 published 4 months ago

11. Rregullat mbi emrat e bukur të Allahut (pjesa-5) - Sadullah Bajrami

Film | 57:17 min. | 0.00 user rating | 226 views | 2013-12-12 10:04:40 published 4 months ago

12. Ehli sunneti mesatar në besimin e emrave dhe cilësive të Allahut - Sadullah Bajrami

Film | 61:54 min. | 5.00 user rating | 319 views | 2013-12-12 10:26:48 published 4 months ago

13.Cilësia e lartësis dhe epërsis së Allahut - Sadullah Bajrami

Film | 71:45 min. | 5.00 user rating | 296 views | 2013-12-17 14:41:30 published 4 months ago


01. Surja

Film | 1:21 min. | 5.00 user rating | 650 views | 2013-09-24 22:20:28 published 7 months ago

02. Surja

Film | 5:35 min. | 5.00 user rating | 1561 views | 2013-09-24 22:20:28 published 7 months ago

03. Surja

Film | 4:57 min. | 5.00 user rating | 475 views | 2013-09-30 23:11:23 published 7 months ago


01. Udhëtar me Kur'anin II - Përmbledhje e sezonit të dytë! - Shejh: Fehd el Kenderi

Film | 22:44 min. | 5.00 user rating | 1265 views | 2013-07-14 09:54:52 published 9 months ago

02. Udhëtar me Kur'anin II - Medine Munevere - Shjeh: Fehd el Kenderi

Film | 20:28 min. | 5.00 user rating | 1114 views | 2013-07-14 09:54:52 published 9 months ago

03. Udhëtar me Kur'anin II - Madhërimi i Kur'anit nga Allahu i Madhëruar - Medine Munevere

Film | 22:0 min. | 5.00 user rating | 874 views | 2013-07-25 17:18:14 published 9 months ago

04. Udhëtar me Kur'anin II - Madhërimi i Kur'anit nga Pejgamberi alejhi selam - Medine Munevere

Film | 22:9 min. | 5.00 user rating | 980 views | 2014-03-03 11:03:27 published 2 months ago

05. Udhëtar me Kur'anin II - Madhërimi i Kur'anit nga sahabet dhe të mirët! - Medine Munevere

Film | 20:54 min. | 5.00 user rating | 889 views | 2014-03-06 13:36:22 published 1 month ago

06. Udhëtar me Kur'anin II - Mësoje hifzin e Kur'anit së bashku me bijt e tu - Medine Munevere

Film | 21:27 min. | 5.00 user rating | 1085 views | 2014-03-09 20:42:47 published 1 month ago

07. Udhëtar me Kur'anin II - Sakrifica e prindit për t'ia mësuar birit tij hifzin - Medine Munevere

Film | 19:39 min. | 5.00 user rating | 1186 views | 2014-03-27 12:38:05 published 3 weeks ago


Udhëtar me Kur'anin - Sezoni i dytë - Pamje përmalluese!

Film | 0:50 min. | 5.00 user rating | 554 views | 2013-07-12 12:06:05 published 9 months ago

Udhëtar me Kur'anin - Sezoni i dytë - PROMO Nr:1

Film | 8:37 min. | 5.00 user rating | 1304 views | 2013-07-12 12:06:58 published 9 months ago

Udhëtar me Kur'anin - Sezoni i dytë - PROMO Nr:2

Film | 9:29 min. | 5.00 user rating | 808 views | 2013-07-12 12:07:24 published 9 months ago

Një vajzë e vogël duke recituar disa ajete nga Kur'ani!

Film | 0:37 min. | 5.00 user rating | 1219 views | 2013-07-12 12:07:24 published 9 months ago

Përkundër asaj që është i verbër ai falënderon Allahun për dhuntit e tjera!

Film | 1:9 min. | 5.00 user rating | 376 views | 2013-07-12 12:07:24 published 9 months ago

Një zë i ëmbël i këtij vogëlushit që reciton Kur'anin për mrekulli!

Film | 0:28 min. | 5.00 user rating | 1120 views | 2013-07-12 12:07:24 published 9 months ago

Fëmija i vogël i cili është para mbarimit të hifzit!

Film | 1:20 min. | 5.00 user rating | 1031 views | 2013-07-12 12:07:24 published 9 months ago

Nuk dëshiron ti kthehet shikimi, shikoje dhe kuptoje shkakun! [EMOCIONALE]

Film | 0:59 min. | 5.00 user rating | 2474 views | 2013-07-12 12:07:24 published 9 months ago

Takim me Shejh - Salih el Megamisi - Shejh Fehd el Kenderi

Film | 3:47 min. | 5.00 user rating | 1827 views | 2013-07-13 16:21:04 published 9 months ago

Çfarë është dëshira yte në të ardhmen!

Film | 0:18 min. | 5.00 user rating | 285 views | 2013-07-15 16:48:47 published 9 months ago

Nuk mërzitem pse jam i verbër, dhe për këtë e kam falënderuar Allahun! [EMOCIONUESE]

Film | 0:46 min. | 5.00 user rating | 292 views | 2013-07-15 16:48:47 published 9 months ago

Mesazh rinisë dhe fëmijëve nga ky hafiz i verbër në sy, por jo në zemër!

Film | 0:46 min. | 5.00 user rating | 752 views | 2013-07-15 23:52:03 published 9 months ago


01 - Kur duhet filluar agjërimin sipas Kur'anit dhe Sunnetit - Sadullah Bajrami

Film | 62:35 min. | 4.88 user rating | 4735 views | 2013-07-10 10:33:42 published 9 months ago

01 - Disa rregulla dhe keshilla per muajin e ramazanit - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 10:57 min. | 5.00 user rating | 292 views | 2013-07-10 10:33:42 published 9 months ago

02 - Shumëfishimi i të mirave në Ramazan - [Pse Agjërojm] (01) - Sadullah Bajrami

Film | 56:48 min. | 5.00 user rating | 634 views | 2013-07-11 11:09:15 published 9 months ago

02 - Bëhu i mëshirshëm (01) - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 16:28 min. | 0.00 user rating | 118 views | 2013-07-11 11:36:45 published 9 months ago

03. Shumëfishimi i të mirave në Ramazan - [Pse Falemi] (02) - Sadullah Bajrami

Film | 60:5 min. | 5.00 user rating | 583 views | 2013-07-12 10:10:53 published 9 months ago

03. Bëhu i Mëshirshëm (02) - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 14:11 min. | 5.00 user rating | 99 views | 2013-07-15 03:34:10 published 9 months ago

04. Bëhu i Mëshirshëm (03) - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 15:21 min. | 0.00 user rating | 91 views | 2013-07-15 03:34:22 published 9 months ago

Tribunë Fetare - Ramazani muaji i përmirësimit - Mustafa Tërniqi & Talha Kurtishi

Film | 82:36 min. | 5.00 user rating | 622 views | 2013-07-15 03:34:43 published 9 months ago

Recitim i Kur'anit nga Hfz. Sabahudin Zeqiri

Film | 3:1 min. | 5.00 user rating | 1017 views | 2013-07-15 03:34:43 published 9 months ago

Sonte falet Teravia - Gëzim Dashi

Film | 4:13 min. | 5.00 user rating | 2563 views | 2013-07-15 03:34:43 published 9 months ago

05. Bëhu i Mëshirshëm (04) - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 15:32 min. | 0.00 user rating | 104 views | 2013-07-15 03:34:43 published 9 months ago

04. Agjërimi i pranuar tek Allahu 01 - Sadullah Bajrami

Film | 55:58 min. | 5.00 user rating | 523 views | 2013-07-15 03:34:43 published 9 months ago

Ramazani muaji i përmirësimit - Mustafa Terniqi

Film | 35:37 min. | 5.00 user rating | 145 views | 2013-07-15 03:34:43 published 9 months ago

Ramazani muaji i përmirësimit - Talha Kurtishi

Film | 33:5 min. | 5.00 user rating | 75 views | 2013-07-15 15:07:54 published 9 months ago

05. Agjërimi i pranuar tek Allahu (02) - Sadullah Bajrami

Film | 60:11 min. | 5.00 user rating | 482 views | 2013-07-16 11:19:09 published 9 months ago

Si të mbrohemi nga gjynahet - Ebu Bekër Ruli

Film | 11:9 min. | 5.00 user rating | 215 views | 2013-07-16 11:19:09 published 9 months ago

Madhëria e Allahut të Madhëruar - Ibrahim Sherifi

Film | 13:55 min. | 0.00 user rating | 205 views | 2013-07-16 12:30:35 published 9 months ago

06. Bëhu i Mëshirshëm (05) - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 12:50 min. | 5.00 user rating | 61 views | 2013-07-18 10:43:11 published 9 months ago

06. Disa gabime gjatë muajit të Ramazanit (1) - Sadullah Bajrami

Film | 58:53 min. | 5.00 user rating | 372 views | 2013-07-20 10:57:02 published 9 months ago

07. Disa gabime gjatë muajit të Ramazanit (2) - Sadullah Bajrami

Film | 63:23 min. | 5.00 user rating | 277 views | 2013-07-20 10:57:02 published 9 months ago

Vlera e Kur'anit - Llokman Neziri

Film | 12:45 min. | 3.67 user rating | 146 views | 2013-07-21 07:54:43 published 9 months ago

ISLAMSKA TRIBUNA - TEMA: Skola Ramazana - Gosti: Idriz Bilibani & Husein Ademi

Film | 65:39 min. | 5.00 user rating | 1693 views | 2013-07-21 15:50:19 published 9 months ago

Këndo more vëlla Kur'an! - Gëzim Dashi

Film | 2:59 min. | 5.00 user rating | 864 views | 2013-07-21 19:36:10 published 9 months ago

Recitim i ajeteve 1-8 nga Kaptina Sebee - Reciton: Sabahudin Zeqiri - TITRA SHQIP

Film | 3:56 min. | 5.00 user rating | 526 views | 2013-07-21 20:03:10 published 9 months ago

Mirësitë e Kur'anit - Jusuf Hajrullahu

Film | 15:53 min. | 0.00 user rating | 74 views | 2013-07-22 11:51:44 published 9 months ago


Kush janë nusejrit? - Sadullah Bajrami

Film | 61:47 min. | 4.69 user rating | 2894 views | 2013-04-02 21:42:32 published 1 year ago

Historiani Ibn Batuta tregon për çështjen e xhamive dhe ezanit tek nusejrit!

Film | 2:40 min. | 5.00 user rating | 763 views | 2013-04-02 21:42:32 published 1 year ago

Statusi i Ebu Bekrit, Omerit dhe Aishes - رضي الله عنهم -tek Nusejrit!

Film | 2:6 min. | 5.00 user rating | 601 views | 2013-04-02 21:42:32 published 1 year ago

Adhurimi tek nusejrit! Dëgjo për çudirat e tyre gjatë adhurimit!

Film | 1:34 min. | 5.00 user rating | 957 views | 2013-04-02 21:42:32 published 1 year ago

Haxhi tek nusejrit, dhe thyerja e gurit të zi prej tyre!

Film | 1:26 min. | 0.00 user rating | 290 views | 2013-04-02 21:42:32 published 1 year ago

Adhurimi më madhështorë tek nusejrit (Amoraliteti)!

Film | 0:52 min. | 5.00 user rating | 380 views | 2013-04-02 21:42:32 published 1 year ago

Para se ta qajmë butin! [HUTBE] - Sadullah Bajrami

Film | 39:1 min. | 4.65 user rating | 2246 views | 2013-04-05 12:29:28 published 1 year ago

Ardhja e familjes së ESEDIT në pushtet, dhe sundimi i tyre ndaj Sirisë!

Film | 6:5 min. | 4.00 user rating | 886 views | 2013-04-09 00:49:11 published 1 year ago


01. Unterwegs mit dem Quran - Idee der Sendung! - مسافر مع القرآن

Film | 17:29 min. | 5.00 user rating | 1280 views | 2013-06-24 12:08:40 published 10 months ago

02. Unterwegs mit dem Koran - Die Aufrichtigkeit - Ägypten - مسافر مع القرآن

Film | 17:11 min. | 5.00 user rating | 1493 views | 2013-03-28 22:04:41 published 1 year ago

03. Unterwegs mit dem Quran - Die Gabe der Arabischen Sprache - مسافر مع القرآن

Film | 16:42 min. | 5.00 user rating | 772 views | 2013-06-26 10:35:01 published 10 months ago

04. Unterwegs mit dem Koran - Beginne jetzt - مسافر مع القرآن

Film | 17:6 min. | 5.00 user rating | 1183 views | 2013-03-28 22:04:41 published 1 year ago

05. Unterwegs mit dem Koran - Verzweifle nicht!! - Tschetschenien - مسافر مع القرآن

Film | 17:32 min. | 5.00 user rating | 1432 views | 2013-05-04 10:20:50 published 11 months ago

06. Unterwegs mit dem Koran - Warum den Koran auswendig lernen?! - Mauretanien - مسافر مع القرآن

Film | 14:52 min. | 5.00 user rating | 2560 views | 2013-05-08 14:21:05 published 11 months ago

07. Unterwegs mit dem Koran - Mehr Zeit und Anstrengung! - مسافر مع القرآن

Film | 16:6 min. | 5.00 user rating | 950 views | 2013-05-13 17:35:11 published 11 months ago

08. Unterwegs mit dem Quran - Befreunde dich nicht mit Pessimisten! - مسافر مع القرآن

Film | 16:36 min. | 5.00 user rating | 299 views | 2013-06-24 12:08:40 published 10 months ago

09. Unterwegs mit dem Quran - Dua (das Bittgebet) - مسافر مع القرآن

Film | 17:9 min. | 5.00 user rating | 409 views | 2014-02-17 15:56:56 published 2 months ago

10. Unterwegs mit dem Quran - Das planen des hifdh! - مسافر مع القرآن

Film | 18:52 min. | 3.86 user rating | 343 views | 2014-02-27 17:27:31 published 2 months ago

11. Unterwegs mit dem Quran - Den Kur an muss man mit einem Scheikh lernen

Film | 18:36 min. | 5.00 user rating | 330 views | 2014-03-03 16:17:44 published 2 months ago

12. Unterwegs mit dem Quran - Das Auswendiglernen in der praxis - مسافر مع القرآن

Film | 17:5 min. | 5.00 user rating | 367 views | 2014-03-16 15:09:32 published 1 month ago


Pasojat e

Film | 21:16 min. | 5.00 user rating | 261 views | 2013-03-16 07:45:35 published 1 year ago

A dëshirojmë të përfitojmë dashurinë e Pejgamberit a.s ? [HUTBE] - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 21:55 min. | 5.00 user rating | 310 views | 2013-03-16 07:45:49 published 1 year ago

Ti edukojmë fëmijët tanë në Islam [HUTBE] Dhulkarnejn Ramadani

Film | 20:59 min. | 5.00 user rating | 557 views | 2013-03-16 07:46:04 published 1 year ago

Çka është duke ndodhur në Mali..?! [HUTBE] - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 20:26 min. | 5.00 user rating | 1366 views | 2013-03-16 07:46:18 published 1 year ago

Mësimet nga tregimi i Xhurejxhit [HUTBE] Dhulkarnejn Ramadani

Film | 20:16 min. | 5.00 user rating | 369 views | 2013-03-16 07:48:15 published 1 year ago

Kush ju pengon...?! [HUTBE] Dhulkarnejn Ramadani

Film | 19:29 min. | 5.00 user rating | 815 views | 2013-03-16 07:48:29 published 1 year ago

01. Largohu nga këto vepra  [HUTBE] - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 23:54 min. | 5.00 user rating | 438 views | 2013-03-16 07:48:44 published 1 year ago

02. Largohu nga këto vepra [HUTBE] Dhulkarnejn Ramadani

Film | 22:8 min. | 5.00 user rating | 252 views | 2013-03-16 07:49:08 published 1 year ago

03. Largohu nga këto vepra - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 24:7 min. | 5.00 user rating | 371 views | 2013-03-16 07:49:24 published 1 year ago

Nëna nuk nderohet kështu! [HUTBE] - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 25:56 min. | 5.00 user rating | 671 views | 2013-03-16 07:49:54 published 1 year ago

04. Largohu nga këto vepra - Dhulkarnejn Ramadani [HUTBE]

Film | 28:47 min. | 5.00 user rating | 201 views | 2013-03-16 16:29:03 published 1 year ago

04. Largohu nga këto vepra - Dhulkarnejn Ramadani [HUTBE]

Film | 28:47 min. | 5.00 user rating | 201 views | 2013-03-19 10:16:00 published 1 year ago

Shpifja ndaj besimtareve të ndershem -1 [HUTBE] Dhulkarnejn Ramadani

Film | 20:51 min. | 5.00 user rating | 177 views | 2013-04-26 13:37:53 published 12 months ago

Shpifja ndaj besimtareve të ndershem -2 [HUTBE] Dhulkarnejn Ramadani

Film | 21:6 min. | 5.00 user rating | 128 views | 2013-04-26 16:15:29 published 12 months ago

Shpifja ndaj besimtareve të ndershem -2 [HUTBE] Dhulkarnejn Ramadani

Film | 21:6 min. | 5.00 user rating | 128 views | 2013-04-27 19:53:32 published 12 months ago

Ulja e shikimit shpëtim nga sprovat e verës [HUTBE] Dhulkarnejn Ramadani

Film | 20:19 min. | 5.00 user rating | 284 views | 2013-05-08 11:58:12 published 11 months ago

O maturant a keni dëgjuar për këtë!! [HUTBE] - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 23:22 min. | 5.00 user rating | 955 views | 2013-05-18 17:35:16 published 11 months ago


Dhulkarnejn Ramadani - Kur do ta pranojmë GABIMIN?

Education | 22:12 min. | 5.00 user rating | 331 views | 2013-03-16 07:28:50 published 1 year ago

Dhulkarnejn Ramadani - Frytet e Devotshmërisë [HUTBE]

Film | 18:43 min. | 5.00 user rating | 264 views | 2013-03-16 07:29:19 published 1 year ago

Dhulkarnejn Ramadani - Dobitë nga lufta e bedrit [HUTBE]

Film | 21:40 min. | 3.67 user rating | 138 views | 2013-03-16 07:29:36 published 1 year ago

Dhulkarnejn Ramadani - Allahu krijon çka të donë dhe zgjedh [HUTBE]

Film | 19:57 min. | 5.00 user rating | 180 views | 2013-03-16 07:29:51 published 1 year ago

Dhulkarnejn Ramadani - Disa rregulla dhe sunnete të Bajramit [HUTBE]

Film | 20:25 min. | 5.00 user rating | 516 views | 2013-03-16 07:30:10 published 1 year ago

Disa gabime që bëhen në ditën e Bajramit [HUTBE] - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 37:7 min. | 0.00 user rating | 83 views | 2013-03-16 07:30:27 published 1 year ago

Dhulkarnejn Ramadani - Për se theren muslimanët në Burma [HUTBE]

Film | 17:8 min. | 5.00 user rating | 712 views | 2013-03-16 07:30:41 published 1 year ago

Dhulkarnejn Ramadani - Si të vazhdojmë pas Ramazanit [HUTBE]

Film | 18:11 min. | 0.00 user rating | 118 views | 2013-03-16 07:30:55 published 1 year ago

Dhulkarnejn Ramadani - Përmirësimi i gabimeve në fillim të vitit shkollor [HUTBE]

Film | 19:19 min. | 5.00 user rating | 224 views | 2013-03-16 07:31:12 published 1 year ago

Llokman Arifi - Dëmet e Mëkateve

Film | 25:54 min. | 5.00 user rating | 807 views | 2013-03-16 07:31:25 published 1 year ago

Dhulkarnejn Ramadani - Muhamedi (salallahu alejhi ue selem) në Kur'an [HUTBE]

Film | 21:1 min. | 5.00 user rating | 399 views | 2013-03-16 07:31:40 published 1 year ago

Dhulkarnejn Ramadani - Frymarjete fundit në këtë dunja

Film | 19:30 min. | 0.00 user rating | 336 views | 2013-03-16 07:31:57 published 1 year ago

Dhulkarnejn Ramadani - Haxhi dhe vlerat e tij [HUTBE]

Film | 18:25 min. | 5.00 user rating | 151 views | 2013-03-16 07:32:10 published 1 year ago

Senad Ramadani - Armiku i njeriut - Shejtani [HUTBE]

Film | 17:38 min. | 5.00 user rating | 799 views | 2013-03-16 07:33:16 published 1 year ago

Irfan Jahiu - Vepra e mirë [HUTBE]

Film | 17:21 min. | 5.00 user rating | 373 views | 2013-03-16 07:33:32 published 1 year ago

Mesazhi i Kurban Bajramit [HUTBE] - Hadith Miftari

Film | 24:47 min. | 5.00 user rating | 114 views | 2013-03-16 07:34:02 published 1 year ago

Vlera e ditës së Xhuma - [ HUTBE ] Irfan Jahiu

Film | 23:41 min. | 5.00 user rating | 210 views | 2013-03-16 07:34:15 published 1 year ago

Nebih Ibrahimi - Shërimi i Zemrave

Film | 24:9 min. | 5.00 user rating | 505 views | 2013-03-16 07:34:27 published 1 year ago

Dhulkarnej Ramadani - Kush i kënaqë njerëzit dhe e hidhëron Allahun?! - [ HUTBE ]

Film | 21:45 min. | 5.00 user rating | 492 views | 2013-03-16 07:35:09 published 1 year ago

Njeriu që u dëbua nga vendlindja! [ HUTBE ] Dhulkarnejn Ramadani

Film | 21:6 min. | 5.00 user rating | 380 views | 2013-03-16 07:35:24 published 1 year ago

Shfrytëzimi i kohës - Dhulkarnejn Ramadani  [ HUTBE ]

Film | 19:30 min. | 5.00 user rating | 136 views | 2013-03-16 07:35:38 published 1 year ago

Dhulkarnejn Ramadani - Kur të vështirësohet jeta [ HUTBE ]

Film | 19:41 min. | 5.00 user rating | 387 views | 2013-03-16 07:35:59 published 1 year ago

Mos ju dorëzo mërzisë - [HUTBE] Dhulkarnejn Ramadani

Film | 18:37 min. | 5.00 user rating | 821 views | 2013-03-16 07:36:23 published 1 year ago

Obligimi i edukimit të fëmijëve në islam - Tafil Ramuka [HUTBE]

Film | 18:32 min. | 5.00 user rating | 190 views | 2013-03-16 07:40:58 published 1 year ago

Zgjohu o umet para vitit të ri - Dhulkarnejn Ramadani - [Hutbe]

Film | 23:10 min. | 5.00 user rating | 637 views | 2013-03-16 07:41:12 published 1 year ago


Pendimi i magjistarit - (Pjesa e parë)

People | 24:57 min. | 5.00 user rating | 5260 views | 2013-03-13 12:47:20 published 1 year ago

Pendimi i magjistarit - (Pjesa e dytë)

People | 20:29 min. | 4.73 user rating | 3731 views | 2013-03-13 12:47:20 published 1 year ago

Pendimi i magjistarit - (Pjesa e tretë)

Film | 23:47 min. | 5.00 user rating | 3813 views | 2013-03-13 12:47:20 published 1 year ago

Pendimi i magjistarit - (Pjesa e katërt dhe e fundit)

Film | 26:23 min. | 5.00 user rating | 3357 views | 2013-03-28 13:51:06 published 1 year ago

Ndodhi gjatë arrestimit të një magjistari - Shiko se si mundesh të mbrohesh nga magjistari!

Film | 5:7 min. | 4.80 user rating | 26404 views | 2013-04-03 16:48:35 published 1 year ago

Pendimi i Magjistarit (FULL) - توبة الساحر

Film | 94:14 min. | 5.00 user rating | 10581 views | 2013-04-07 22:00:42 published 1 year ago


01. Ku bazohen ata që thonë se kremtimi i datëlindjes Pejgamberit është i lejuar?

Film | 51:3 min. | 5.00 user rating | 1336 views | 2013-03-03 10:19:41 published 1 year ago

02. Ku bazohen ata që thonë se kremtimi i datëlindjes Pejgamberit është i lejuar?

Film | 49:29 min. | 4.64 user rating | 705 views | 2013-03-03 10:19:41 published 1 year ago

03. Ku bazohen ata që thonë se kremtimi i datëlindjes Pejgamberit është i lejuar?

Film | 50:46 min. | 5.00 user rating | 675 views | 2013-03-03 10:19:41 published 1 year ago


01. Gabimet para dhe pas hyrjes në Xhami - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 32:36 min. | 5.00 user rating | 879 views | 2013-02-21 10:49:43 published 1 year ago

02. Risitë dhe gabimet nëpër Xhamia - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 31:11 min. | 5.00 user rating | 812 views | 2013-02-21 10:51:16 published 1 year ago

03. Gabimet në vendet ku bëhet namazi dhe në rrobat e namazliut - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 44:21 min. | 5.00 user rating | 782 views | 2013-02-21 10:51:27 published 1 year ago

04. Gabimet gjatë kryerjes së nevojës - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 39:37 min. | 5.00 user rating | 2140 views | 2013-03-19 12:26:09 published 1 year ago

05. Gabimet gjatë marjes së Abdesit - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 44:2 min. | 4.43 user rating | 1047 views | 2013-03-22 10:31:52 published 1 year ago

06. Gabimet gjatë prishjes së abdesit,gusllit dhe tejemumit - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 34:27 min. | 4.43 user rating | 882 views | 2013-03-22 10:31:41 published 1 year ago

07. Gabimet që bëhen në ezan dhe në ikamet - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 30:6 min. | 5.00 user rating | 458 views | 2013-03-28 18:17:03 published 1 year ago

08. Gabime të përgjithshme në Namaz - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 39:32 min. | 5.00 user rating | 614 views | 2013-04-05 16:24:03 published 1 year ago

09. Gabime të përgjithshme në Namaz (Gabimet në Kijam)-1 - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 39:14 min. | 5.00 user rating | 447 views | 2013-04-05 16:46:53 published 1 year ago

10. Gabime të përgjithsme në Namaz (Gabimet në Kijam)-2 - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 38:21 min. | 5.00 user rating | 848 views | 2013-04-06 12:45:43 published 1 year ago

11. Gabimet që bëhen në kijam dhe ruku - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 33:12 min. | 5.00 user rating | 342 views | 2013-05-11 10:22:42 published 11 months ago

12. Gabimet që bëhen në ruku dhe sexhde - Dhulkarnejn Ramdani

Film | 40:30 min. | 4.20 user rating | 345 views | 2013-05-11 10:22:42 published 11 months ago

13. Lënia e duas në sexhde - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 30:56 min. | 4.71 user rating | 2587 views | 2013-05-11 10:22:55 published 11 months ago

14. Gabimet në sexhde dhe teshehud - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 33:22 min. | 5.00 user rating | 403 views | 2013-05-11 10:22:55 published 11 months ago

15. Gabimet gjatë selamit dhe pas selamit! - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 32:19 min. | 5.00 user rating | 59 views | 2013-06-21 10:30:18 published 10 months ago

16. Gabimet që bëhen në namazin me xhemat (1) - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 37:34 min. | 5.00 user rating | 50 views | 2013-06-21 10:30:18 published 10 months ago

17. Gabimet që bëhen në namazin me xhemat (2) - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 29:30 min. | 5.00 user rating | 29 views | 2013-06-21 10:30:18 published 10 months ago

18. Gabimet e Imamave në namaz! - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 31:44 min. | 5.00 user rating | 45 views | 2013-06-21 10:30:18 published 10 months ago

19. Gabimet në namazin e sabahut! - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 36:43 min. | 0.00 user rating | 83 views | 2013-06-21 11:28:51 published 10 months ago

20. Gabimet që bëhen në ruku, namazin e akshamit dhe namazin e natës! - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 37:4 min. | 5.00 user rating | 84 views | 2013-06-21 11:28:51 published 10 months ago

21. Gabimet në namazin e taravis, Gabimet në namazin e istiharës! - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 34:39 min. | 5.00 user rating | 64 views | 2013-06-21 11:28:51 published 10 months ago

22. Gabimet në namazin e istiskas (shiut) - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 36:27 min. | 0.00 user rating | 46 views | 2013-06-21 11:28:51 published 10 months ago

23. Gabimet në namazin e kusufit, Gabimet në namazin e xhenazes! - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 45:44 min. | 0.00 user rating | 87 views | 2013-06-21 11:45:07 published 10 months ago

24. Gabimet që bëhen në ditën e xhuma - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 36:6 min. | 5.00 user rating | 549 views | 2013-12-04 09:19:02 published 4 months ago

25.Gabimet në xhuma dhe në namazin e Bajramit - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 31:13 min. | 0.00 user rating | 135 views | 2013-12-25 09:30:30 published 4 months ago


01. Pozita e fjalës LA ILAHE IL-LALLAH - Sadullah Bajrami

Film | 59:27 min. | 5.00 user rating | 3173 views | 2013-02-20 10:45:15 published 1 year ago

02. Mirësit e fjalës LA ILAHE IL-LALLAH - Sadullah Bajrami

Film | 62:24 min. | 5.00 user rating | 2056 views | 2013-02-25 22:59:47 published 1 year ago

03. Kuptimi i vertet i fjalës La ilahe il-lallah - Sadullah Bajrami

Film | 64:13 min. | 4.67 user rating | 3056 views | 2013-03-07 12:52:12 published 1 year ago

04. Vetëm Allahu meriton Adhurimin - Sadullah Bajrami

Film | 61:55 min. | 5.00 user rating | 1080 views | 2013-03-13 15:38:22 published 1 year ago

05. Keqkuptimi i fjalës La ilahe il-lallah - Sadullah Bajrami

Film | 61:54 min. | 5.00 user rating | 1305 views | 2013-03-20 10:17:48 published 1 year ago

06. Lloji i adhurimit që trajton fjala La ilahe il-lallah

Film | 54:0 min. | 5.00 user rating | 623 views | 2013-03-29 15:17:08 published 1 year ago

07. Fjala La ilahe il-lallah simbol i besimit të vërtetë - Sadullah Bajrami

Film | 59:37 min. | 4.43 user rating | 863 views | 2013-04-17 17:38:11 published 1 year ago

08. Fjala La ilahe il-lallah simbol i fjalës dhe i veprës - Sadullah Bajrami

Film | 58:37 min. | 5.00 user rating | 960 views | 2013-05-06 22:26:06 published 11 months ago

09. Përbërja e Imanit tek ehli sunneti dhe xhemati - Sadullah Bajrami

Film | 60:31 min. | 5.00 user rating | 1524 views | 2013-05-08 10:43:17 published 11 months ago

10. Kategorit e besimit tek ehli sunneti dhe xhemati - Sadullah Bajrami

Film | 54:24 min. | 5.00 user rating | 528 views | 2013-06-18 18:22:10 published 10 months ago

11. Shkallët e Besimit - Sadullah Bajrami

Film | 56:11 min. | 5.00 user rating | 152 views | 2013-06-18 18:22:10 published 10 months ago

12. Shkalla e dytë dhe e tretë e besimit - Sadullah Bajrami

Film | 58:34 min. | 5.00 user rating | 139 views | 2013-06-19 10:41:59 published 10 months ago

13. Përse të posedon kushte fjala La ilahe il lallah - Sadullah Bajrami

Film | 59:43 min. | 0.00 user rating | 150 views | 2013-06-19 10:41:59 published 10 months ago

14. Keqkuptimet rreth kushteve të fjalës La ilahe il lallah - Sadullah Bajrami

Film | 62:58 min. | 5.00 user rating | 440 views | 2013-06-19 10:41:59 published 10 months ago

15. Shqiptimi dhe pohimi (Kushti i parë i fjalës La ilahe il-lallah) - Sadullah Bajrami

Film | 58:50 min. | 5.00 user rating | 545 views | 2013-07-08 11:17:05 published 9 months ago

16. Çfarë mundë ta zavendësojë fjalën La ilahe il-lallah - Sadullah Bajrami

Film | 63:30 min. | 0.00 user rating | 819 views | 2013-07-08 11:17:05 published 9 months ago

17. Kushti i dytë i fjalës La ilahe il-lAllah (Dituria mbi këtë fjalë) - Sadullah Bajrami

Film | 61:40 min. | 5.00 user rating | 389 views | 2013-09-20 15:07:34 published 7 months ago

18. Ç'far duhet të dij ai që deklaron fjalën La ilahe il-lAllah - Sadullah Bajrami

Film | 61:48 min. | 5.00 user rating | 504 views | 2013-09-24 15:49:58 published 7 months ago

19. Dituria e domosdoshme mbi fjalën La ilahe il-lAllah - Sadullah Bajrami

Film | 59:56 min. | 5.00 user rating | 407 views | 2013-09-30 17:26:28 published 7 months ago

20. A pranohet besimi i imituar? - Sadullah Bajrami

Film | 65:50 min. | 5.00 user rating | 486 views | 2013-10-07 13:23:47 published 6 months ago

21. Kuptimi i mangët i kushtit të dytë të fjalës La ilahe il-lallah - Sadullah Bajrami

Film | 60:33 min. | 4.00 user rating | 340 views | 2013-11-20 22:49:09 published 5 months ago

22. Keqkuptimi i kushtit të dytë të fjalës La ilahe il-lallah - Sadullah Bajrami

Film | 71:48 min. | 5.00 user rating | 617 views | 2013-11-25 23:19:44 published 5 months ago

23. Padituria a e justifikon jobesimtarin?! - Sadullah Bajrami

Film | 57:59 min. | 5.00 user rating | 495 views | 2013-12-09 15:24:02 published 4 months ago

24. Justifikimi i besimtarit me padituri - Sadullah Bajrami

Film | 71:6 min. | 4.00 user rating | 486 views | 2013-12-17 11:12:35 published 4 months ago

25. Vazhdim i argumenteve mbi Justifikimin e besimtarit me padituri - Sadullah Bajrami

Film | 77:23 min. | 3.00 user rating | 508 views | 2014-01-11 23:23:27 published 3 months ago


01. Shëroni të sëmuarit me sadaka - Dhulkarnej Ramadani

People | 9:13 min. | 3.00 user rating | 376 views | 2013-02-12 23:21:26 published 1 year ago

02. Shëroni të sëmuarit me sadaka - Dhulkarnej Ramadani

People | 17:46 min. | 5.00 user rating | 228 views | 2013-02-12 23:21:26 published 1 year ago

03. Shëroni të sëmuarit me sadaka - Dhulkarnej Ramadani

People | 10:2 min. | 5.00 user rating | 127 views | 2013-02-12 23:21:26 published 1 year ago

04. Shëroni të sëmuarit me sadaka - Dhulkarnej Ramadani

People | 11:41 min. | 5.00 user rating | 178 views | 2013-02-12 23:21:26 published 1 year ago

05. Shëroni të sëmuarit me sadaka - Dhulkarnej Ramadani

People | 10:5 min. | 5.00 user rating | 181 views | 2013-02-12 23:21:26 published 1 year ago

06. Shëroni të sëmuarit me sadaka - Dhulkarnej Ramadani

People | 9:24 min. | 5.00 user rating | 133 views | 2013-02-12 23:21:26 published 1 year ago

07. Shëroni të sëmuarit me sadaka - Dhulkarnej Ramadani

People | 8:21 min. | 5.00 user rating | 239 views | 2013-02-12 23:21:26 published 1 year ago

08. Shëroni të sëmuarit me sadaka - Dhulkarnej Ramadani

People | 8:50 min. | 0.00 user rating | 72 views | 2013-02-12 23:21:26 published 1 year ago

09. Shëroni të sëmuarit me sadaka - Dhulkarnej Ramadani

People | 10:43 min. | 5.00 user rating | 68 views | 2013-02-12 23:21:26 published 1 year ago

10. Shëroni të sëmuarit me sadaka - Dhulkarnej Ramadani

People | 11:30 min. | 5.00 user rating | 76 views | 2013-02-12 23:21:26 published 1 year ago


01. Traveler with the Qur'an - Idea - مسافر مع القرآن - الفكرة

Film | 17:30 min. | 5.00 user rating | 6654 views | 2013-06-24 10:46:36 published 10 months ago

02. Traveler with the Quran - Sincerity - Egypt - مسافر مع القرآن

Film | 17:12 min. | 4.89 user rating | 4334 views | 2013-02-09 22:47:32 published 1 year ago

03. Traveler with the Qur'an - Grace of language - مسافر مع القرآن - نعمة اللغة

Film | 16:43 min. | 5.00 user rating | 2403 views | 2013-06-24 10:46:36 published 10 months ago

04. Traveler with the Quran - Start Now - مسافر مع القرآن

Film | 17:9 min. | 5.00 user rating | 3064 views | 2013-02-09 22:47:32 published 1 year ago

05. Traveler with the Quran - Dont Despair - مسافر مع القرآن

Film | 17:37 min. | 5.00 user rating | 3027 views | 2013-02-09 22:47:32 published 1 year ago

06. Traveler with Quran - Why Memorize - Mauritania - مسافر مع القرآن

Film | 14:56 min. | 5.00 user rating | 3282 views | 2013-02-09 22:47:32 published 1 year ago

07. Traveler with the Quran - More time & effort - مسافر مع القرآن

Film | 16:11 min. | 5.00 user rating | 2846 views | 2013-02-09 22:47:32 published 1 year ago

08. Traveler with Quran - Choose your company - مسافر مع القرآن

Film | 16:42 min. | 5.00 user rating | 2376 views | 2013-02-09 22:47:32 published 1 year ago

09. Traveler with Quran - The-Dua'a - مسافر مع القرآن

Film | 17:10 min. | 5.00 user rating | 2124 views | 2013-02-09 22:47:32 published 1 year ago

10. Traveler with the Quran - Memorization - Plan - مسافر مع القرآن

Film | 18:47 min. | 4.71 user rating | 1933 views | 2013-02-11 19:46:18 published 1 year ago

11. Traveler with the Quran - Teaching - مسافر مع القرآن

Film | 18:33 min. | 5.00 user rating | 1590 views | 2013-02-11 19:46:18 published 1 year ago

12. Traveler with the Quran - Practical memorization - مسافر مع القرآن

Film | 17:51 min. | 5.00 user rating | 1552 views | 2013-02-11 19:46:18 published 1 year ago

13. Traveler with the Quran - Connect verses - مسافر مع القرآن

Film | 16:59 min. | 5.00 user rating | 1596 views | 2013-02-26 10:43:22 published 1 year ago

14. Traveler with the Quran - Memorize with Tajweed - مسافر مع القرآن

Film | 17:44 min. | 4.85 user rating | 8243 views | 2013-02-26 10:43:22 published 1 year ago

15. Traveler with the Quran - Revision Plans - مسافر مع القرآن

Film | 16:55 min. | 4.71 user rating | 1522 views | 2013-02-26 10:43:22 published 1 year ago

16. Traveler with the Quran - Teaching -Children - مسافر مع القرآن

Film | 18:40 min. | 5.00 user rating | 1482 views | 2013-02-26 14:22:52 published 1 year ago

17. Traveler with the Quran - Respect your teacher - مسافر مع القرآن

Film | 17:31 min. | 5.00 user rating | 2164 views | 2013-02-26 14:22:52 published 1 year ago

18. Traveler with the Qur'an - Motivate your Child - مسافر مع القرآن

Film | 19:50 min. | 5.00 user rating | 1414 views | 2013-02-26 14:22:52 published 1 year ago

19. Traveler with the Qur'an - Revise With Your Child - مسافر مع القرآن

Film | 19:54 min. | 5.00 user rating | 1196 views | 2013-02-26 14:22:52 published 1 year ago

20. Traveler with the Qur'an - Pray for your kids - مسافر مع القرآن

Film | 19:32 min. | 5.00 user rating | 1150 views | 2013-03-23 11:59:26 published 1 year ago

21. Traveler with the Qur'an - Wishing - مسافر مع القرآن - الحسد

Film | 16:33 min. | 5.00 user rating | 2254 views | 2013-03-23 11:59:26 published 1 year ago

22. Traveler with the Qur'an - Essentials - مسافر مع القرآن - أمور مهمه

Film | 16:26 min. | 4.75 user rating | 2420 views | 2013-03-23 11:59:26 published 1 year ago

23. Traveler with the Qur'an - Write - مسافر مع القرآن

Film | 18:20 min. | 5.00 user rating | 1494 views | 2013-03-23 11:59:26 published 1 year ago

24. Traveler with the Qur'an - Listen more - مسافر مع القرآن

Film | 19:49 min. | 5.00 user rating | 1131 views | 2013-03-23 11:59:26 published 1 year ago

25. Traveler with the Qur'an - Submit - مسافر مع القرآن - اخشع

Film | 17:57 min. | 5.00 user rating | 1104 views | 2013-03-28 14:25:18 published 1 year ago


Sadullah Bajrami - Si ti gëzojmë të tjerët

Film | 50:58 min. | 5.00 user rating | 1149 views | 2013-01-09 02:09:59 published 1 year ago

Sadullah Bajrami - Butësia e Pejgamberit ﷺ ndaj mëkatarëve -1

Film | 42:49 min. | 5.00 user rating | 1025 views | 2013-01-09 02:10:23 published 1 year ago

Sadullah Bajrami - Butësia e Pejgamberit ﷺ ndaj mëkatarëve-2

Film | 56:47 min. | 5.00 user rating | 589 views | 2013-01-09 02:10:23 published 1 year ago

Sadullah Bajramir - Kohërat e pranimit të lutjeve

Film | 51:46 min. | 5.00 user rating | 501 views | 2013-01-09 02:10:42 published 1 year ago

Bisedat e dobishme - Edmir Smajlaj

Film | 48:40 min. | 5.00 user rating | 217 views | 2013-01-09 02:10:56 published 1 year ago

Sadullah Bajrami - Si të zbulohet sekreti i begative të Allahut

Film | 59:52 min. | 5.00 user rating | 448 views | 2013-01-09 02:11:10 published 1 year ago

Sulejman Rustemi - Rinia, forcë e progresit

Film | 46:55 min. | 5.00 user rating | 486 views | 2013-01-09 02:11:24 published 1 year ago

Agjëruesi në ditën e takimit me Allahun - Sadullah Bajrami

Film | 58:31 min. | 5.00 user rating | 298 views | 2013-01-09 02:11:38 published 1 year ago

Si të shijojmë kënaqësi në Namaz - Sadullah Bajrami

Film | 58:6 min. | 5.00 user rating | 770 views | 2013-01-09 02:11:50 published 1 year ago

Haku i Kur'anit - Osman Memeti

Film | 42:21 min. | 5.00 user rating | 126 views | 2013-01-09 02:12:01 published 1 year ago

Banorët e shpellës - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 35:56 min. | 5.00 user rating | 171 views | 2013-01-09 02:12:14 published 1 year ago

Kalimi i urës së siratit - Sadullah Bajrami

Film | 58:9 min. | 4.56 user rating | 1468 views | 2013-01-09 02:12:26 published 1 year ago

Kur'ani fjalë e Allahut - Tafil Ramuka

Film | 55:43 min. | 0.00 user rating | 60 views | 2013-01-09 02:12:42 published 1 year ago

Si i perjetoi pejgamberi dhjeteshin e fundit te ramzanit - Sadullah Bajrami

Film | 57:46 min. | 0.00 user rating | 70 views | 2013-01-09 02:12:54 published 1 year ago

Vlera e Kur'anit - Jusuf Hajrullahu

Film | 35:1 min. | 5.00 user rating | 123 views | 2013-01-09 02:13:30 published 1 year ago

Lëmosha nuk pakëson pasurinë - Sadullah Bajrami

Film | 49:2 min. | 0.00 user rating | 196 views | 2013-01-09 02:13:44 published 1 year ago

Jeta e Dobishme - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 45:45 min. | 0.00 user rating | 18 views | 2013-01-09 02:14:01 published 1 year ago

Tribunë - Çka përfitojmë nga Ramazani - Behxhet Behrami & Tafil Ramuka

Film | 59:22 min. | 5.00 user rating | 226 views | 2013-01-09 02:14:11 published 1 year ago

Fitorja në Ajnu Xhalut - Dhulkarnejn Ramadani

Film | 37:3 min. | 5.00 user rating | 183 views | 2013-01-09 02:14:23 published 1 year ago

Porosi të Arta - Sadullah Bajrami

Film | 62:18 min. | 5.00 user rating | 467 views | 2013-01-09 02:14:37 published 1 year ago

Beteja e njeriut me shejtanin - Sadullah Bajrami

Film | 38:49 min. | 4.72 user rating | 8347 views | 2013-01-09 02:14:51 published 1 year ago

Si të shpëtojmë nga kurthet e shejtanit-1 - Sadullah Bajrami

Film | 62:26 min. | 4.56 user rating | 1891 views | 2013-01-09 02:15:08 published 1 year ago

Si të shpëtojmë nga kurthet e shejtanit-2 - Sadullah Bajrami

Film | 61:36 min. | 5.00 user rating | 818 views | 2013-01-09 02:15:08 published 1 year ago

Pse Agjërojmë? - Sadullah Bajrami

Film | 57:6 min. | 5.00 user rating | 156 views | 2013-01-09 02:15:33 published 1 year ago


01. Agonia e Vdekjes - Sadullah Bajrami

People | 53:11 min. | 4.43 user rating | 605 views | 2012-12-04 16:09:19 published 1 year ago

02. Takimi me melekun e vdekjes - Sadullah Bajrami

People | 45:21 min. | 5.00 user rating | 1412 views | 2012-12-04 16:33:38 published 1 year ago

03. Përqëndrueshmëria në fenë e Allahut s.v.t - Sadullah Bajrami

People | 33:43 min. | 5.00 user rating | 144 views | 2012-12-04 16:33:38 published 1 year ago

04. Përfundimi i jetës me fjalën La ilahe ilAllah - Sadullah Bajrami

People | 48:7 min. | 5.00 user rating | 497 views | 2012-12-04 17:01:10 published 1 year ago

05. Përfundimi i jetës në vepra të mira - Sadullah Bajrami

People | 48:36 min. | 0.00 user rating | 215 views | 2012-12-05 12:24:38 published 1 year ago

06. Sprovat e varrit - Sadullah Bajrami

People | 45:20 min. | 5.00 user rating | 536 views | 2012-12-04 16:37:24 published 1 year ago

07. Jeta e shpirtërave në varrë - Sadullah Bajrami

People | 53:46 min. | 5.00 user rating | 794 views | 2012-12-04 16:37:24 published 1 year ago

08. Shkaqet e dënimit në varrë - Sadullah Bajrami

People | 49:25 min. | 0.00 user rating | 445 views | 2012-12-04 16:37:24 published 1 year ago

09. Veprat që të shpëtojn nga denimi në varrë-1 - Sadullah Bajrami

People | 40:15 min. | 5.00 user rating | 558 views | 2012-12-04 16:37:24 published 1 year ago

10. Veprat që të shpëtojn nga dënimi në varrë -2 - Sadullah Bajrami

People | 48:7 min. | 5.00 user rating | 506 views | 2012-12-04 16:37:24 published 1 year ago

11. Veprat e dobishme për jetën pas vdekjes - Sadullah Bajrami

People | 30:57 min. | 5.00 user rating | 184 views | 2012-12-04 16:37:24 published 1 year ago

12. Ngritja nga varrezat - Sadullah Bajrami

People | 44:33 min. | 5.00 user rating | 179 views | 2012-12-04 16:37:24 published 1 year ago

13. Dita dhe forma e ringjalljes - Sadullah Bajrami

People | 47:28 min. | 5.00 user rating | 438 views | 2012-12-04 16:37:24 published 1 year ago

14. Pengesat në ditën e gjykimit - Sadullah Bajrami

People | 48:6 min. | 5.00 user rating | 189 views | 2012-12-05 12:25:11 published 1 year ago

15. Të strehuarit nën hijen e Allahut (I) - Sadullah Bajrami

People | 48:50 min. | 5.00 user rating | 207 views | 2012-12-05 12:25:11 published 1 year ago

16. Të strehuarit nën hijen e Allahut (II) - Sadullah Bajrami

People | 47:59 min. | 0.00 user rating | 141 views | 2012-12-05 12:25:11 published 1 year ago

17.Të strehuarit nën hijen e Allahut (III) - Sadullah Bajrami

People | 43:9 min. | 5.00 user rating | 143 views | 2012-12-05 12:25:11 published 1 year ago

18. Të strehuarit nën hijen e Allahut (IV) - Sadullah Bajrami

People | 50:9 min. | 5.00 user rating | 213 views | 2012-12-05 12:25:11 published 1 year ago

19. Largimi i brengave të besimtarëve - Sadullah Bajrami

People | 47:0 min. | 5.00 user rating | 567 views | 2012-12-05 12:25:11 published 1 year ago

20. Veprat shpëtimtare në ditën e Gjykimit (I) - Sadullah Bajrami

People | 41:21 min. | 3.00 user rating | 216 views | 2012-12-05 12:25:11 published 1 year ago

21. Veprat shpëtimtare në ditën e Gjykimit (II) - Sadullah Bajrami

People | 47:58 min. | 0.00 user rating | 151 views | 2012-12-05 12:25:11 published 1 year ago

22. Prezenca para Allahut dhe marrja e fletushkave - Sadullah Bajrami

People | 46:45 min. | 0.00 user rating | 81 views | 2012-12-05 12:25:11 published 1 year ago

23. Pendimi - Sadullah Bajrami

People | 51:11 min. | 0.00 user rating | 124 views | 2012-12-05 12:25:11 published 1 year ago

24. Fillimi i llogarisë - Sadullah Bajrami

People | 44:58 min. | 5.00 user rating | 89 views | 2012-12-05 12:25:11 published 1 year ago

25. Pyetjet që duhet përgjigjur në ditën e Gjykimit - Sadullah Bajrami

People | 53:2 min. | 5.00 user rating | 195 views | 2012-12-05 12:25:11 published 1 year ago


01. Shenjat e Kijametit - Sadullah Bajrami

People | 59:11 min. | 5.00 user rating | 765 views | 2012-11-26 12:47:35 published 1 year ago

Sadullah Bajrami - Shenjat e Kijametit - 2

People | 58:54 min. | 5.00 user rating | 133 views | 2012-11-26 12:47:35 published 1 year ago

Sadullah Bajrami - Shenjat e Kijametit - 3

People | 56:58 min. | 5.00 user rating | 110 views | 2012-11-26 12:47:35 published 1 year ago

Sadullah Bajrami - Shenjat e Kijametit - 4

People | 48:28 min. | 5.00 user rating | 70 views | 2012-11-26 12:47:35 published 1 year ago

Sadullah Bajrami - Shenjat e Kijametit - 5

People | 57:16 min. | 5.00 user rating | 77 views | 2012-11-26 12:47:35 published 1 year ago

Sadullah Bajrami - Shenjat e Kijametit - 6

People | 58:28 min. | 0.00 user rating | 82 views | 2012-11-26 12:47:35 published 1 year ago

Sadullah Bajrami - Shenjat e Kijametit - 7

People | 59:57 min. | 0.00 user rating | 76 views | 2012-11-26 12:47:35 published 1 year ago

Sadullah Bajrami - Shenjat e Kijametit - 8

People | 61:11 min. | 0.00 user rating | 87 views | 2012-11-26 12:47:35 published 1 year ago

Sadullah Bajrami - Shenjat e Kijametit - 9

People | 54:45 min. | 5.00 user rating | 43 views | 2012-11-26 12:47:35 published 1 year ago

Sadullah Bajrami - Shenjat e Kijametit - 10

People | 59:47 min. | 0.00 user rating | 56 views | 2012-11-26 12:47:35 published 1 year ago

Sadullah Bajrami - Shenjat e Kijametit - 11

People | 62:22 min. | 0.00 user rating | 51 views | 2012-11-26 12:47:35 published 1 year ago

Sadullah Bajrami - Shenjat e Kijametit - 12

People | 60:45 min. | 0.00 user rating | 68 views | 2012-11-26 12:47:35 published 1 year ago

Sadullah Bajrami - Shenjat e Kijametit - 13

People | 60:57 min. | 5.00 user rating | 87 views | 2012-11-26 12:47:35 published 1 year ago

Sadullah Bajrami - Shenjat e Kijametit - 14

People | 61:40 min. | 0.00 user rating | 39 views | 2012-11-26 12:47:35 published 1 year ago

Sadullah Bajrami - Shenjat e Kijametit - 15

People | 62:16 min. | 0.00 user rating | 46 views | 2012-11-26 12:47:35 published 1 year ago

Sadullah Bajrami - Shenjat e Kijametit - 16

People | 59:49 min. | 5.00 user rating | 76 views | 2012-11-26 12:47:35 published 1 year ago

Sadullah Bajrami - Shenjat e Kijametit - 17

People | 62:47 min. | 5.00 user rating | 53 views | 2012-11-26 12:47:35 published 1 year ago

Sadullah Bajrami - Shenjat e Kijametit - 18

People | 55:49 min. | 5.00 user rating | 47 views | 2012-11-26 12:47:35 published 1 year ago

Sadullah Bajrami - Shenjat e Kijametit - 19

People | 56:2 min. | 5.00 user rating | 77 views | 2012-11-26 12:47:35 published 1 year ago

Shenjat e Kijametit - Imam Mehdiu - 1 - Sadullah Bajrami

People | 61:0 min. | 5.00 user rating | 1246 views | 2012-11-26 13:01:13 published 1 year ago

Shenjat e Kijametit - Imam Mehdiu 2 Sadullah Bajrami

People | 57:57 min. | 4.00 user rating | 1134 views | 2012-11-26 13:01:13 published 1 year ago

Shenjat e Kijametit - Imam Mehdiu - 3 - Sadullah Bajrami

People | 60:47 min. | 5.00 user rating | 682 views | 2012-11-26 13:01:13 published 1 year ago

Sadullah Bajrami - Shenjat e Kijametit - Dexhalli - 1

People | 55:58 min. | 0.00 user rating | 190 views | 2012-11-26 13:04:55 published 1 year ago

Sadullah Bajrami - Shenjat e Kijametit - Dexhalli - 2

People | 53:27 min. | 0.00 user rating | 158 views | 2012-11-26 13:04:55 published 1 year ago

Sadullah Bajrami - Shenjat e Kijametit - Dexhalli - 3

People | 58:45 min. | 5.00 user rating | 192 views | 2012-11-26 13:04:55 published 1 year ago


Tregimi i Hafizit 10 vjeçar nga Maroka - Shembull për të tjerët - Mos e le pa e shikuar!

Film | 4:53 min. | 5.00 user rating | 3384 views | 2012-11-01 15:03:19 published 1 year ago

Hafizi i dalluar i Kur'anit edhe pse është me të meta mendore! - Shikoje!

Film | 4:15 min. | 5.00 user rating | 7382 views | 2012-11-01 15:03:19 published 1 year ago

I verbëri i cili u konvertua në islam Tha: Xhenetin e dynjas e gjeta në mësimin e Kur'anit!!

Film | 4:0 min. | 5.00 user rating | 2409 views | 2012-11-01 15:03:50 published 1 year ago

Vogëlushi nga Çeçenia i cili e imiton shejh Ebu Bekër Shatrin në lexim të Kuranit!!

Film | 1:43 min. | 5.00 user rating | 16140 views | 2012-11-01 15:03:50 published 1 year ago

12 Vjeçari nga Çeçenia i cili u bë hafiz për 9 muaj!!

Film | 2:55 min. | 5.00 user rating | 5840 views | 2012-11-01 15:03:50 published 1 year ago

Ilahi nga emisioni ''Udhëtarë me Kur'anin''

Film | 1:15 min. | 5.00 user rating | 1584 views | 2012-11-01 15:03:50 published 1 year ago

Tregimi i Shqiptarit (Muhamed Ali) që udhëtoi shumë largë për ta mësuar Kuranin!

Film | 6:41 min. | 4.72 user rating | 13957 views | 2012-11-01 15:04:49 published 1 year ago

Hafiz i dalluar nga Maroka - Hafiz shkaku i shoqërisë së mirë!!

Film | 5:46 min. | 5.00 user rating | 309 views | 2012-11-01 15:04:49 published 1 year ago

Hafiz i dalluar nga Turkia - Përgjigjet vetëm nëse ia tregon nr e faqes!!

Film | 3:52 min. | 5.00 user rating | 7419 views | 2012-11-01 15:04:49 published 1 year ago

Hafiz i Kur'anit edhe pse është me të meta mendore, zëri i tij i bukur, ta knaq zemrën!!

Film | 5:10 min. | 5.00 user rating | 3200 views | 2012-11-01 15:05:46 published 1 year ago

Shejh Ademi nga Turkia me zërin e tij të bukur!!

Film | 3:1 min. | 4.60 user rating | 4203 views | 2012-11-01 15:05:46 published 1 year ago

Hafizi i 10 Kiraeteve nga Egjipti, disa porosi prej tij për rininë e sodit!!

Film | 7:2 min. | 5.00 user rating | 2063 views | 2012-11-01 15:05:46 published 1 year ago

A ende s'ke filluar me hifzin e Kur'anit?!!

Film | 2:23 min. | 5.00 user rating | 641 views | 2012-11-01 15:05:46 published 1 year ago

°FULL°° Allahu nuk i dhuroi sy, por zemra e tij u bë që të sheh më tepër se syri i njeriut!

People | 7:36 min. | 4.94 user rating | 77484 views | 2012-11-01 15:06:04 published 1 year ago

Allahu nuk i dhuroi sy, por zemra e tij u bë që sheh më tepër se syri njeriut!

Education | 0:37 min. | 5.00 user rating | 7798 views | 2012-11-01 15:06:11 published 1 year ago

Djaloshi i ri dhe i dalluar në hifizin e tij të veçantë - INTERESANTE

Film | 4:43 min. | 5.00 user rating | 5958 views | 2012-11-15 08:39:47 published 1 year ago

Shiko çfarë ndodhi kur në shtëpinë e tyre u bë një hafiz i Kur'anit!

Film | 0:56 min. | 5.00 user rating | 20979 views | 2012-11-15 18:29:20 published 1 year ago

Për sa vite dëshiron ta mësosh përmendësh Kur'anin?

Film | 1:37 min. | 5.00 user rating | 676 views | 2012-11-15 18:29:20 published 1 year ago

Edhe pse është me të meta mendore ai u bë një hafiz që nuk gabon askund gjat leximit!!

Film | 7:48 min. | 4.53 user rating | 5880 views | 2012-11-15 21:39:33 published 1 year ago

A nuk është koha që të fillosh me hifzin e Kur'anit!

Film | 1:16 min. | 5.00 user rating | 144 views | 2012-11-15 21:39:33 published 1 year ago

Nëse don të mësosh hifzin e Kur'anit, patjetër duhet të shkosh te një hoxhë!

Film | 1:13 min. | 5.00 user rating | 477 views | 2012-11-15 21:39:33 published 1 year ago

Për kundër të metave mendore që ka, ai është i veçant në hifzin e Kur'anit!

Film | 2:32 min. | 0.00 user rating | 104 views | 2012-11-18 02:28:16 published 1 year ago

Jo vetëm në hifz talent, por edhe në texhvid gjithashtu!

People | 1:12 min. | 5.00 user rating | 486 views | 2012-11-18 02:28:16 published 1 year ago

Edhe pse është me të meta mendore, ai është hafizi i gjithë kiraeteve të Kur'anit!

Film | 2:3 min. | 5.00 user rating | 482 views | 2012-11-18 02:28:16 published 1 year ago

Hafiz me një memorie të veçant - Kjo është Mrekullia e Kur'anit!

Film | 4:27 min. | 5.00 user rating | 1293 views | 2012-11-18 02:28:16 published 1 year ago


Sjelljet e gabuara që mund të ndodhin nga Haxhilerët! - Ulja nëpër vendet e ecjes!

Film | 0:43 min. | 5.00 user rating | 527 views | 2012-10-10 09:39:26 published 2 years ago

Sjelljet e gabuara që mund të ndodhin nga Haxhilerët! - Shtyrja!

Film | 0:39 min. | 5.00 user rating | 349 views | 2012-10-10 09:39:26 published 2 years ago

Sjelljet e gabuara që mund të ndodhin nga Haxhilerët! - Mos respektimi i udhezimeve të caktuara!

Film | 0:51 min. | 5.00 user rating | 371 views | 2012-10-10 09:39:26 published 2 years ago

Sjelljet e gabuara që mund të ndodhin nga Haxhilerët! - Shtyrja për tu afruar afër Qabes!

Film | 0:51 min. | 5.00 user rating | 203 views | 2012-10-10 09:40:04 published 2 years ago

Sjelljet e gabuara që mund të ndodhin nga Haxhilerët! - Bartja e fëmijëve!

Film | 0:45 min. | 5.00 user rating | 190 views | 2012-10-10 09:54:28 published 2 years ago

Sjelljet e gabuara që mund të ndodhin nga Haxhilerët! - Shtyrja gjatë gjuajtjes së gurëve!

Film | 0:42 min. | 5.00 user rating | 173 views | 2012-10-10 10:08:53 published 2 years ago

Sjelljet e gabuara që mund të ndodhin nga Haxhilerët! - Shtyrja për të arrit te Guri i zi!

Film | 0:38 min. | 5.00 user rating | 179 views | 2012-10-10 10:08:53 published 2 years ago


Seriali Gabimet në adhurim Tema:

Film | 18:46 min. | 5.00 user rating | 1108 views | 2012-09-14 15:27:43 published 2 years ago

Seriali Gabimet në adhurim

Film | 27:25 min. | 5.00 user rating | 892 views | 2012-09-20 20:26:37 published 2 years ago

Seriali Gabimet në adhurim Tema:Gabimet gjatë abdesit pjesa e tretë - Sadullah Bajrami

Film | 25:22 min. | 5.00 user rating | 691 views | 2012-09-26 00:21:08 published 2 years ago


Jeta e Pishtarëve Ndriçues - Tema nr 01 : Sufjan ethauriu - Sadullah Bajrami

Film | 45:49 min. | 0.00 user rating | 197 views | 2012-09-13 16:40:59 published 2 years ago

Jeta e Pishtarëve Ndriçues - Tema nr 02 : Hasan el Basriu - Sadullah Bajrami

Film | 45:25 min. | 5.00 user rating | 239 views | 2012-09-13 16:40:59 published 2 years ago


01. Krenaria e Muslimanit - Shejh: Nebijl el Avedij

Film | 23:17 min. | 5.00 user rating | 984 views | 2012-08-28 18:27:04 published 2 years ago

02. Përmallimi për Xhenet - Shejh: Nebijl el Avedij

Film | 25:20 min. | 5.00 user rating | 918 views | 2012-08-28 18:27:04 published 2 years ago

03. Mjalti dhe Bletat - Shejh Nebijl el Avedij

Film | 20:38 min. | 5.00 user rating | 4568 views | 2012-08-28 18:27:04 published 2 years ago

17. Banorët e shpellës së kohës bashkëkohore - Shqipëri - Shejh: Nebijl El Avedij

Film | 24:17 min. | 4.96 user rating | 12347 views | 2012-08-28 18:27:04 published 2 years ago

18. Dijetarët Shqipëtar - Shejh Nebijl el Avedij - علماء ألبانيا

Film | 26:6 min. | 4.94 user rating | 11048 views | 2012-08-28 18:27:04 published 2 years ago

19. Jetimat e Kosovës - Kulla e Jetimit - Shejh: Nebijl El Avedij

Film | 30:20 min. | 4.87 user rating | 16765 views | 2012-08-28 18:27:04 published 2 years ago


Sadullah Bajrami - Shpjegimi i librit

People | 59:6 min. | 5.00 user rating | 573 views | 2012-08-25 21:56:29 published 2 years ago

Sadullah Bajrami - Shpjegimi i librit

Film | 61:53 min. | 5.00 user rating | 346 views | 2012-08-25 21:56:29 published 2 years ago

Sadullah Bajrami - Shpjegimi i librit

Film | 63:53 min. | 5.00 user rating | 218 views | 2012-09-01 14:08:58 published 2 years ago


01. Udhëtarë me Kur'anin - Ideja e Emisionit - Shejh: Fehd el Kenderi

Film | 17:32 min. | 4.86 user rating | 3989 views | 2012-08-21 13:20:02 published 2 years ago

02. Udhëtarë me Kur'anin - Sinqeriteti - Egjipt - Shejh: Fehd el Kenderi

Film | 16:20 min. | 5.00 user rating | 3300 views | 2012-08-25 07:19:49 published 2 years ago

03. Udhëtarë me Kur'anin - Dhuntia e gjuhës arabe - Turki

Film | 15:47 min. | 5.00 user rating | 4502 views | 2012-08-29 19:42:53 published 2 years ago

04. Udhëtarë me Kur'anin - Fillo tash - Marok - Shejh: Fehd el Kenderi

Film | 16:17 min. | 5.00 user rating | 3284 views | 2012-09-03 23:29:02 published 2 years ago

05. Udhëtarë me Kur'anin - Mos u Dëshpro - Çeçeni

Film | 16:45 min. | 5.00 user rating | 4113 views | 2012-09-10 10:14:22 published 2 years ago

06. Udhëtarë me Kur'anin - Pse ta mësosh hifzin e Kur'anit - Moritani

Film | 14:4 min. | 5.00 user rating | 3263 views | 2012-09-22 09:38:09 published 2 years ago

07. Udhëtarë me Kur'anin - Kohë dhe mundë më tepër - Shejh: Fehd el Kenderi

Film | 16:7 min. | 5.00 user rating | 2837 views | 2012-09-27 12:34:51 published 2 years ago

08. Udhëtarë me Kur'anin - Mos e shoqëro pesimistin!

Film | 16:35 min. | 4.79 user rating | 2383 views | 2012-10-04 11:24:04 published 2 years ago

09. Udhetar me Kuranin - Duaja (Lutja) - Shejh: Fehd El Kenderi

Film | 17:6 min. | 5.00 user rating | 2307 views | 2012-10-20 22:03:47 published 1 year ago

10. Udhetar me Kuranin - Plani i hifzit - Shejh: Fehd el Kenderi

Film | 18:43 min. | 5.00 user rating | 2295 views | 2012-10-29 23:14:45 published 1 year ago

11. Udhëtar me Kuranin - Kur'ani duhet të mësohet pranë një hoxhe - Shejh: Fehd el Kenderi - HD

Film | 18:29 min. | 5.00 user rating | 2392 views | 2012-11-15 08:39:34 published 1 year ago

12. Udhëtar me Kur'anin - Metoda e hifzit praktikisht - Shejh: Fehd el Kenderi - HD

Film | 17:47 min. | 5.00 user rating | 2496 views | 2012-11-17 12:06:03 published 1 year ago

13. Udhëtar me Kur'anin - Lidhi ajetet mes veti - Shejh Fehd El Kenderi

Film | 16:47 min. | 5.00 user rating | 3100 views | 2012-11-20 19:47:03 published 1 year ago

14. Udhëtarë me Kur'anin - Mësoje Kur'anin me texhvid! - Shejh: Fehd El Kenderi

Film | 17:44 min. | 5.00 user rating | 1925 views | 2012-11-20 19:47:03 published 1 year ago

15. Udhëtar me Kur'anin - Planet (metodat) e Përsëritjes - Shejh: Fehd El Kenderi

Film | 16:55 min. | 5.00 user rating | 1417 views | 2012-11-22 20:24:26 published 1 year ago

16. Udhëtar me Kur'anin - Mësoja fëmiut tënd Hifzin (mësimin përmendësh) e Kur'anit!

Film | 18:37 min. | 5.00 user rating | 1897 views | 2012-11-25 19:06:37 published 1 year ago

17. Udhëtar me Kur'anin - Respektoje mësuesin (shejhun) tënd! - Shejh: Fehd El Kenderi

Film | 17:29 min. | 5.00 user rating | 1248 views | 2012-11-29 17:13:40 published 1 year ago

18. Udhëtar me Kur'anin - Nxiti fëmijët në hifzin e Kur'anit - Shejh Fehd el Kenderi

Film | 19:48 min. | 4.67 user rating | 2675 views | 2012-12-04 20:22:26 published 1 year ago

19. Udhëtar me Kur'anin - Dëgjoja hifzin fëmijës tënd ti si prindë! - Shejh: Fehd el Kenderi

Film | 19:54 min. | 5.00 user rating | 1807 views | 2012-12-09 19:41:54 published 1 year ago

20. Udhëtar me Kur'anin - Lutu (bën dua) për fëmijët e tu - Shejh: Fehd el Kenderi

Film | 19:32 min. | 5.00 user rating | 2723 views | 2012-12-11 20:47:27 published 1 year ago

21. Udhëtar me Kur'anin - Xhelozia ndaj hafizit të Kur'anit - Shejh: Fehd el Kenderi

Film | 16:32 min. | 5.00 user rating | 1698 views | 2012-12-12 18:29:39 published 1 year ago

22. Udhëtar me Kur'anin - Gjëra të rëndësishme në plan - Shejh: Fehd el Kenderi

Film | 16:25 min. | 5.00 user rating | 1106 views | 2012-12-15 12:39:15 published 1 year ago

23. Udhëtarë me Kur'anin - Përforcoje hifzin tënd duke e shkruar atë - Shejh: Fehd El Kenderi

Film | 18:20 min. | 5.00 user rating | 1226 views | 2012-12-15 21:44:16 published 1 year ago

24. Udhëtar me Kur'anin - Përforcoje hifzin duke dëgjuar dhe përsëritur atë - Fehd El Kenderi

Film | 19:50 min. | 5.00 user rating | 1103 views | 2012-12-18 04:02:36 published 1 year ago

25. Udhetar me Kur'anin - Ki frikë respekt gjat leximit të fjalës së Allahut!

Film | 17:56 min. | 5.00 user rating | 1908 views | 2012-12-20 17:32:06 published 1 year ago


Lajmërim për serialin e Ramazanit:

Education | 0:56 min. | 5.00 user rating | 752 views | 2012-07-20 01:37:26 published 2 years ago

01. Nxito në..''Respektimin e prindërve'' - Shejh: Nebijl El Avedij

Education | 5:13 min. | 5.00 user rating | 1100 views | 2012-07-20 12:39:50 published 2 years ago

02. Nxito në..''Lidhjet farefisnore'' - Shejh: Nebijl El Avedij

Education | 5:22 min. | 5.00 user rating | 675 views | 2012-07-21 00:22:30 published 2 years ago

03. Nxito në..''Bamirësi ndaj Fqinjëve'' - Shejh: Nebijl El Avedij

Education | 5:29 min. | 5.00 user rating | 451 views | 2012-07-21 23:47:29 published 2 years ago

04. Nxito në..'' Shpërndarjen e Ushqimit '' - Shejh: Nebijl El Avedij

Education | 5:14 min. | 5.00 user rating | 476 views | 2012-07-22 23:01:53 published 2 years ago

05. Nxito në..'' Leximin e Kur'anit '' - Shejh: Nebijl El Avedij

Education | 5:13 min. | 5.00 user rating | 766 views | 2012-07-23 22:50:30 published 2 years ago

06. Nxito në..'' Thirrje (Da'we) për Allah '' - Shejh: Nebijl El Avedij

People | 5:9 min. | 5.00 user rating | 676 views | 2012-07-24 23:09:18 published 2 years ago

07. Nxito në..'' Lënien e Duhanit '' - Shejh: Nebijl El Avedij

People | 5:33 min. | 5.00 user rating | 1719 views | 2012-07-25 23:59:55 published 2 years ago

08. Nxito në..'' Arritjen e tekbirit fillestar '' - Shejh: Nebijl El Avedij

People | 5:7 min. | 5.00 user rating | 513 views | 2012-07-26 23:42:55 published 2 years ago

09. Nxito në..'' Mësimin e Kur'anit Përmendësh '' - Shejh: Nebijl El Avedij

People | 5:13 min. | 5.00 user rating | 556 views | 2012-07-28 00:07:49 published 2 years ago

10. Nxito në..'' Vizitën e të Sëmuarit '' - Shejh: Nebijl El Avedij

People | 5:25 min. | 5.00 user rating | 330 views | 2012-07-29 00:00:59 published 2 years ago

11. Nxito në..'' Përshëndetje me selam '' - Shejh: Nebijl El Avedij

People | 5:35 min. | 5.00 user rating | 269 views | 2012-07-30 01:56:00 published 2 years ago

12. Nxito në..'' Faljen e namazit të xhenazës '' - Shejh: Nebijl El Avedij

People | 5:32 min. | 5.00 user rating | 288 views | 2012-07-31 00:34:42 published 2 years ago

13. Nxito në..'' Dërgimin e salavateve mbi Pejgamberin alejhi selam '' - Shejh: Nebijl El Avedij

People | 5:13 min. | 5.00 user rating | 324 views | 2012-08-02 00:32:07 published 2 years ago

14. Nxito në..'' Buzqeshje '' - Shejh: Nebijl El Avedij

People | 5:9 min. | 5.00 user rating | 295 views | 2012-08-02 00:31:43 published 2 years ago

15. Nxito në..'' Lidhshmërin ndaj Xhamisë '' - Shejh: Nebijl El Avedij

People | 5:27 min. | 5.00 user rating | 176 views | 2012-08-02 23:20:18 published 2 years ago

16. Nxito në..'' Meditim '' - Shejh: Nebijl El Avedij

People | 5:18 min. | 5.00 user rating | 304 views | 2012-08-03 23:12:08 published 2 years ago

17. Nxito në..'' Marrjen e Abdesit '' - Shejh: Nebijl El Avedij

People | 5:28 min. | 5.00 user rating | 288 views | 2012-08-05 00:31:20 published 2 years ago

18. Nxito në..'' Punë të mira (humane) '' - Shejh: Nebijl El Avedij

People | 5:13 min. | 5.00 user rating | 277 views | 2012-08-06 18:21:22 published 2 years ago

19. Nxito në..''Shkëputje ndaj gjërave që ti përkujtojn mëkatet '' - Shejh: Nebijl El Avedij

People | 5:5 min. | 5.00 user rating | 382 views | 2012-08-07 07:03:31 published 2 years ago

20. Nxito në..'' Këshilla ndaj të tjerëve '' - Shejh: Nebijl El Avedij

Film | 5:22 min. | 5.00 user rating | 274 views | 2012-08-08 04:02:25 published 2 years ago

21. Nxito në..'' Kuptimin e sureve të shkurta '' - Shejh: Nebijl El Avedij

Film | 5:17 min. | 5.00 user rating | 363 views | 2012-08-09 13:24:44 published 2 years ago

22. Nxito në..'' Mbrojtjen e gjuhës tënde '' - Shejh: Nebijl El Avedij

Film | 5:18 min. | 5.00 user rating | 349 views | 2012-08-11 03:18:02 published 2 years ago

23. Nxito në..'' Falje ndajr njerëzve '' - Shejh: Nebijl El Avedij

Film | 5:19 min. | 5.00 user rating | 171 views | 2012-08-13 00:29:32 published 2 years ago

24. Nxito në..'' Dhurimin e dhuratave '' - Shejh: Nebijl El Avedij

Film | 5:41 min. | 5.00 user rating | 198 views | 2012-08-13 02:58:25 published 2 years ago


Rindërtimi i qabes (Mësime Profetike 01)

Education | 65:40 min. | 5.00 user rating | 363 views | 2012-07-06 20:02:33 published 2 years ago

Origjina e Pejgamberit s.a.v.s (Mësime Profetike 03)

Education | 64:37 min. | 5.00 user rating | 197 views | 2012-07-06 20:02:33 published 2 years ago

Sadullah Bajrami - Metodat e idhujtarve në pengimin e thirrjes (Mësime Profetike 16)

Education | 55:28 min. | 5.00 user rating | 459 views | 2012-07-06 20:02:33 published 2 years ago

Sadullah Bajrami - Hixhreti i parë në Abisini (Mësime Profetike 13)

Education | 57:48 min. | 0.00 user rating | 334 views | 2012-07-06 20:02:33 published 2 years ago

Sadullah Bajrami - Mësimet dhe këshillat nga shpërngulja në Etiopi (mësime profetike 14)

Education | 61:45 min. | 5.00 user rating | 331 views | 2012-07-06 20:02:33 published 2 years ago

Sadullah Bajrami -Pse nuk rezistuan besimtaret në periudhën e mekës (Mësime profetike 12)

Education | 62:5 min. | 5.00 user rating | 274 views | 2012-07-06 20:02:33 published 2 years ago

Sadullah Bajrami - Vuajtjet e muslimanve në fillim të davetit (Mësime Profetike 09)

Education | 60:38 min. | 5.00 user rating | 772 views | 2012-07-06 20:02:33 published 2 years ago

Sadullah Bajrami - Ndërprerja e shpalljes (mësime profetike 10)

Education | 60:3 min. | 5.00 user rating | 419 views | 2012-07-06 20:02:33 published 2 years ago

Sadullah Bajrami - Fillimet e shpalljes (Mësime profetike 08)

Education | 74:19 min. | 3.00 user rating | 630 views | 2012-07-06 20:02:33 published 2 years ago

Sadullah Bajrami - Martesa me hatixhen r.a (mësime profetike 07)

People | 50:48 min. | 5.00 user rating | 922 views | 2012-07-06 20:02:33 published 2 years ago

Sadullah Bajrami - Rinia e Pejgamberi (s.a.v.s) - (Mësime Profetike 06)

People | 59:11 min. | 5.00 user rating | 998 views | 2012-07-06 20:02:33 published 2 years ago

Sadullah Bajrami - Fëmijeria e Pejgamberit s.a.v.s (Mësime profetike 05)

People | 60:27 min. | 3.00 user rating | 789 views | 2012-07-06 20:02:34 published 2 years ago

Sadullah Bajrami - Idhujtaria ne gadishullin Arabik (mësime profetike 04)

People | 60:28 min. | 5.00 user rating | 369 views | 2012-07-06 20:02:34 published 2 years ago


Mbajtja e disa tribunave me disa hoxhallarë, a ka të bëje kjo me ndryshimin e akidës tuaj?

People | 16:48 min. | 4.71 user rating | 1789 views | 2012-04-13 08:39:25 published 2 years ago

Jam një person që dhuroj Cd islame, i këshilloj të tjerët, pse unë për të tjerët..?!

People | 3:9 min. | 0.00 user rating | 336 views | 2012-04-13 08:39:25 published 2 years ago

A lejohet të përshëndetet djali i tezës për dore ?

People | 2:19 min. | 3.80 user rating | 4531 views | 2012-04-13 08:39:25 published 2 years ago

Ngritja e duarve në namaz pos tekbirit filesar, dhe lëvizja e gishtit ?

People | 5:26 min. | 5.00 user rating | 1222 views | 2012-04-13 08:39:25 published 2 years ago

A lejohet të hysh në Kishë, dhe të lish aty ndonjë dhurat fetare, apo Kur'anin ?

People | 2:44 min. | 4.43 user rating | 2561 views | 2012-04-13 08:39:25 published 2 years ago

Ndrrimi i arit (alltanit) tek artari, si të ruhemi nga kamata ?

People | 5:6 min. | 0.00 user rating | 171 views | 2012-04-13 08:39:25 published 2 years ago

Nuk mundem ti afrohem gruas, a ka të bëjekjo me magjin apo si mendoni ju?!

People | 1:15 min. | 5.00 user rating | 2797 views | 2012-04-13 08:39:25 published 2 years ago

A lejohen të shiten materialet që përdoren në festat e viti të ri dhe festat e ngjajshme?!

People | 2:11 min. | 5.00 user rating | 1806 views | 2012-04-13 08:39:25 published 2 years ago

Baba im nuk falë namaz, dhe unë dua të martohem me një vajzë të udhzuar, si të veproj?!

People | 2:48 min. | 0.00 user rating | 625 views | 2012-04-13 08:39:25 published 2 years ago

A lejohet në dhikrin e mëngjesit dhe të mbrëmjes që janë nga 100 herë mi nr me tespih?

People | 1:39 min. | 5.00 user rating | 2221 views | 2012-04-13 08:39:26 published 2 years ago

A janë të lejuar në islam këto emra për vajzat, Elina, Eljana, Lina, Sara.... ?

People | 3:58 min. | 4.00 user rating | 15968 views | 2012-04-13 08:39:26 published 2 years ago

Si ndërlidhen ky ajet me këtë hadith - Ajeti dhe hadithi për çështje martese dhe sjelljes ..!

People | 4:12 min. | 5.00 user rating | 104 views | 2012-04-13 08:39:26 published 2 years ago

Numri i të kthyerve në islam po rritet, a mendoni se do të vazhdon kështu..?!!

People | 4:34 min. | 5.00 user rating | 149 views | 2012-04-13 08:39:26 published 2 years ago

Shumë pak jemi të dhënë pas diturisë, nëse ka mundësi një këshill..!

People | 4:57 min. | 0.00 user rating | 88 views | 2012-04-13 08:39:26 published 2 years ago

Nëse e din sigurt se askush nuk do të kalon para teje, a prish punë nëse nuk merr sutren?!

People | 3:39 min. | 0.00 user rating | 62 views | 2012-04-13 08:39:26 published 2 years ago

A lejohet të thuhet shprehja Inshallah arrin në veshin e Zotit..?!!

People | 1:19 min. | 5.00 user rating | 1604 views | 2012-04-13 08:39:27 published 2 years ago

Hadithi i cili flet për Gurabat ( të huajt), çfarë kutipi ka ky hadith?

People | 5:56 min. | 0.00 user rating | 162 views | 2012-04-13 08:39:27 published 2 years ago

Nxjerra e fotogarifive familjare në FaceBook, si është dispozita e islamit për këtë?!

People | 3:15 min. | 5.00 user rating | 289 views | 2012-04-13 08:39:27 published 2 years ago

A më lejohet të lutem për dikend që dua të martohem me të, më tregoni si të veproj?

People | 3:0 min. | 5.00 user rating | 3332 views | 2012-04-13 08:39:27 published 2 years ago

Cila lutje është më e sakt, që të thuhet pas ngritjes nga Rukuja?

People | 1:42 min. | 0.00 user rating | 182 views | 2012-04-13 08:39:27 published 2 years ago

Çfarë duhet të lexoj në uljen e parë në namazin e Jacisë..?

People | 3:45 min. | 5.00 user rating | 78 views | 2012-04-13 08:39:27 published 2 years ago

Punoj si truproje në vende të ndryshme, a lejohet kjo punë, dhe si duhet të veproj?!!

People | 4:4 min. | 0.00 user rating | 297 views | 2012-04-13 08:39:27 published 2 years ago

Sexhdeja e Tilaves, a ka argument për të, dhe si është forma e sexhdes?

People | 8:54 min. | 0.00 user rating | 97 views | 2012-04-13 08:39:27 published 2 years ago

A është e vërtet se edhe krishterët do të kenë xhennetin e tyre?

People | 2:5 min. | 4.07 user rating | 8373 views | 2012-04-13 08:39:28 published 2 years ago

A pranohet agjërimi i vajzave pa mbulesë?

People | 5:0 min. | 4.71 user rating | 7298 views | 2012-04-13 08:39:28 published 2 years ago


Gjithnjë i plas vaji, pasi që dëgjon Ezanin - Stiv i cili u konvertua në Islam

People | 5:52 min. | 4.80 user rating | 6824 views | 2012-04-12 12:56:30 published 2 years ago

Siria dhe Beshari - Mesazh - Shejh Kishki - Allahu e mëshiroftë

People | 3:17 min. | 5.00 user rating | 4646 views | 2012-04-12 12:56:30 published 2 years ago

ILAHI NË MBROJTJE TË EHLI BEJTIT - KUNDËRSHTIM NDAJ SHIAVE TË POSHTËR

People | 3:31 min. | 5.00 user rating | 2737 views | 2012-04-12 12:56:30 published 2 years ago

Qajë për Sirin - Meshari el Afasi - Muhamed el Arijfi - Nebijl el Avedi - Titra shqip

People | 4:17 min. | 5.00 user rating | 5881 views | 2012-04-16 15:17:15 published 2 years ago

Mesazh për Namazin - Hoxhë: Vahijd ibn Bali -Allahu e ruajt-

People | 3:35 min. | 0.00 user rating | 216 views | 2012-04-16 15:17:15 published 2 years ago

Thirrje nga Bejtul Makdisi - Shejh: Muhamed Hasan - Titra shqip

People | 3:13 min. | 5.00 user rating | 586 views | 2012-04-16 15:17:15 published 2 years ago

Fëmiu 7 vjeçar imam në namazin e Teravis

People | 9:35 min. | 5.00 user rating | 437 views | 2012-04-16 15:17:15 published 2 years ago

[EMOCIONALE]

People | 3:55 min. | 5.00 user rating | 4009 views | 2012-04-16 15:17:15 published 2 years ago

Përkujtimi (Përmendja e) i Allahut është më i dobishëm - Intro - Nxitje për namaz!

People | 0:47 min. | 5.00 user rating | 829 views | 2012-04-16 15:17:15 published 2 years ago

Emocionale - Pranimi i islamit nga vllau Austriak - Kevin nimmt den ISLAM an

People | 11:57 min. | 5.00 user rating | 788 views | 2012-04-16 16:30:07 published 2 years ago

Kush e thotë këtë lutje, çfardo që ti kërkoje Allahut do të përgigjet lutja e tij pas saj

People | 0:44 min. | 4.87 user rating | 158474 views | 2012-05-28 13:17:30 published 2 years ago

Mesazh prej spitalit nga Shejh: Ebu Is'hak el Huvejni (Vasijet)

People | 4:4 min. | 5.00 user rating | 2528 views | 2012-05-28 13:17:30 published 2 years ago

Fjalë miradije, dhe lutje për shejhun e nderuar: Ebu Is'hak el Huvejni

People | 5:48 min. | 5.00 user rating | 1525 views | 2012-05-30 19:09:16 published 2 years ago

Ky është Fundi!! - Shejh: Nebijl el Avedij

Film | 5:20 min. | 5.00 user rating | 1111 views | 2013-02-07 15:05:14 published 1 year ago

Krimi nuk ka fe!!

Film | 1:54 min. | 5.00 user rating | 682 views | 2013-02-07 15:05:14 published 1 year ago

Spot edukativ - Islami zgjedhja ime!

Film | 1:31 min. | 5.00 user rating | 806 views | 2013-02-07 15:05:14 published 1 year ago

Thirrje për të ndershmit e Sirisë!! Shejh: Raid Sabrij

Film | 3:13 min. | 5.00 user rating | 1100 views | 2013-02-07 15:05:14 published 1 year ago

Mesazh deri tek familjarët e shehidëve..!! Shejh: Nebijl el Avedij

Film | 2:36 min. | 5.00 user rating | 1169 views | 2013-02-07 15:05:14 published 1 year ago

Pejgamberi qanë për umetin e tij..!! Shejh: Nebijl el Avedij

Film | 2:10 min. | 5.00 user rating | 1366 views | 2013-02-07 15:05:52 published 1 year ago

Xhehennemi do të sillet i ndezur dhe duke ulërit (gjëmuar)!

Film | 4:12 min. | 5.00 user rating | 620 views | 2013-02-07 15:05:52 published 1 year ago

Siria po ju thërret.. Ndihmojeni pra atë..!! - Shejh: Nebijl el Avedij

Film | 2:17 min. | 4.69 user rating | 3034 views | 2013-02-07 15:05:52 published 1 year ago

Rruga e zullumqarëve! - Shejh: Nebijl El Avedij

Film | 3:1 min. | 5.00 user rating | 441 views | 2013-02-07 15:05:52 published 1 year ago

Ndihmë nga Allahu dhe fitore e afërt! - Shejh Nebijl el Avedij

Film | 2:53 min. | 5.00 user rating | 827 views | 2013-02-07 15:05:52 published 1 year ago

A nuk është koha për tu penduar! Shejh: Halid Rashid

Film | 4:19 min. | 5.00 user rating | 1124 views | 2013-02-07 15:05:52 published 1 year ago

Varri - Këshilla më e mirë për njeriun!! [EMOCIONUESE]

Film | 4:55 min. | 5.00 user rating | 5146 views | 2013-02-07 15:05:52 published 1 year ago


Sadullah Bajrami - Pyetje dhe Përgjigje - Emisioni Nr.01

People | 35:57 min. | 5.00 user rating | 562 views | 2012-04-14 13:10:27 published 2 years ago

Sadullah Bajrami - Pyetje dhe Përgjigje - Emisioni Nr.02

People | 37:35 min. | 5.00 user rating | 416 views | 2012-04-14 13:10:26 published 2 years ago

Sadullah Bajrami - Pyetje dhe Pergjigje- Emisioni Nr.03

People | 35:22 min. | 5.00 user rating | 507 views | 2012-04-14 13:10:26 published 2 years ago

Sadullah Bajrami - Pyetje dhe Pergjigje - Emisioni Nr.04

People | 39:8 min. | 4.33 user rating | 3198 views | 2012-04-14 13:11:54 published 2 years ago

Sadullah Bajrami - Pyetje dhe Pergjigje - Emisioni Nr.05

People | 56:50 min. | 5.00 user rating | 887 views | 2012-04-14 13:10:26 published 2 years ago

Sadullah Bajrami - Pyetje dhe Pergjigje- Emisioni Nr.06

People | 36:15 min. | 5.00 user rating | 932 views | 2012-04-14 13:10:26 published 2 years ago

Sadullah Bajrami - Pyetje dhe Pergjigje- Emisioni Nr.07

People | 46:46 min. | 5.00 user rating | 1223 views | 2012-04-14 13:10:26 published 2 years ago

Sadullah Bajrami - Pyetje dhe Pergjigje- Emisioni Nr.08

People | 48:42 min. | 5.00 user rating | 1100 views | 2012-04-14 13:10:26 published 2 years ago

Sadullah Bajrami - Pyetje dhe Pergjigje- Emisioni Nr.09

People | 44:55 min. | 5.00 user rating | 1330 views | 2012-04-14 13:10:26 published 2 years ago

Sadullah Bajrami - Pyetje dhe Pergjigje- Emisioni Nr.10

People | 41:27 min. | 5.00 user rating | 1933 views | 2012-04-14 13:10:26 published 2 years ago

Sadullah Bajrami - Pyetje dhe Përgjigje- Emisioni Nr.11

People | 48:14 min. | 5.00 user rating | 2695 views | 2012-05-04 15:21:55 published 2 years ago

Sadullah Bajrami - Pyetje dhe Përgjigje - Emisioni Nr.12

People | 44:19 min. | 5.00 user rating | 2317 views | 2012-05-04 15:21:56 published 2 years ago


Frytet e dashurisë për hir të Allahut - Dhulkarnejn Ramadani

People | 46:23 min. | 5.00 user rating | 602 views | 2011-10-02 20:55:54 published 3 years ago

Dhulkarnejn Ramadani - Si ti mësojmë njerëzit

People | 48:25 min. | 0.00 user rating | 118 views | 2011-10-02 21:04:43 published 3 years ago

Dhulkarnejn Ramadani - S'ad bin Ebi Vekas r.a.

People | 44:38 min. | 5.00 user rating | 122 views | 2011-10-02 21:30:36 published 3 years ago

Dhulkarnejn Ramadani - Si ti mësojmë njerëzit

People | 48:25 min. | 0.00 user rating | 118 views | 2011-10-02 21:30:36 published 3 years ago


New Videos Favorites from Thirrja Islame
Tribunë Islame - Hoxhë Husejn Ji nga Malajzia

People | 76:46 min. | 5 user rating | 1612 views | 2013-06-13 20:08:47 published 10 months ago

Dita e shën gjergjit, festa e kujt?! - Sadullah Bajrami

People | 58:49 min. | 4 user rating | 2209 views | 2012-05-05 17:15:44 published 2 years ago

#SIRIA | PËR ATA QË KANË ZEMËR | EMOCIONALE | ᴴᴰ

Nonprofit | 7:24 min. | 4.64 user rating | 44685 views | 2012-06-04 22:59:22 published 2 years ago